CFDer er komplekse instrumenter og innebærer høy risiko for at tapene øker raskt grunnet giring. Vennligst merk at 65% av våre privatkundekontoer taper penger når de handler CFDer. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du har råd til å risikere å tape penger.

Hvordan investere i valuta

HVA ER VALUTA?

Valutamarkedet, også kalt forex- eller FX-markedet, betraktes som det største og mest likvide markedet i verden. Med et gjennomsnittlig daglig handelsvolum på omtrent 5 billioner USD, overgår valutamarkedet de andre, mer tradisjonelle investeringsmåter som aksjemarkedet. Valutamarkedet er desentralisert, noe som betyr at det ikke er noe sentralt sted hvor handler gjøres, i stedet skjer valutahandel “over disk” (“over the counter” - OTC).

HVA ER VALUTA?

Tradisjonelt sett har investeringer i valutamarkedet vært forbehold de store finansinstitusjoner og formuende personer. Fremskritt i teknologi har imidlertid gjort det mulig å investere i valutamarkedet online, og over 30 % av den daglige handelen i valuta gjøre nå av private tradere. Den eksponensielle veksten i antall private investorer som driver med valutatrading har blitt muliggjort av innføringen av derivater som, blant andre, “Contracts for Difference” (CFDer). Ved å investere i slike derivater kan tradere satse på om verdien på en valuta skal stige eller falle, uten at man må eie det underliggende objekt.

HVORDAN FUNGERER VALUTATRADING?

Økter for valutatrading

Økter for valutatrading

Valutamarkedet er åpen for handel 24 timer i døgnet, 5 dager i uken og deles tradisjonelt opp i tre økter gjennom dagen som overlapper hverandre.

  • Økt i Asia eller Tokyo Viktige økonomiske nøkkeltall fra regionen som kan få innvirkning på hele dagen blir offentliggjort i denne økten. Forhøyet aktivitet i valutapar med japanske yen.
  • Økt i Europa eller London Denne økten overlapper med stengningen av den asiatiske økta og man ser offentliggjøringen av nøkkeltall fra Europa. Likviditeten er høyest under denne økten og forhøyet aktivitet er ventet i par med Euro eller Pund.
  • Økt i Nord-Amerika eller New York Sammenfaller med deler av den europeiske økten, handelsvolumer er på sitt høyeste under denne økten. Betydelige prisbevegelser er ventet i par med amerikanske dollar.

Valutapar

Investeringer i valuta innebærer at man handler valutapar, som betyr at investorer samtidig kjøper en valuta mens de selger en annen. Valutapar deles inn i tre kategorier:

Valutapar
  • “Majors”-par De mest handlede valutapar hvor USD er krysset mot andre større valutaer. Større valutaer er EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD og NZD
  • Valutakryss Valutapar hvor et av de større valutaene, annet enn USD, er krysset med en annen valuta. Kryss mellom andre større valutaer (EUR; GBP, JPY) er kalt “minors”
  • Eksotiske par Par som har en større valuta som er krysset med en valuta fra en fremvoksende økonomi.

Valutakursen er et uttrykk for hvor positivt eller negativt markedet ser på et lands eller regions økonomiske fremtid. Det betyr at, i grunn, så satser investorer på et land økonomiske prestasjoner mot et annet lands prestasjoner, når de satser i valutamarkedet. Om en trader for eksempel mener at økonomien i Storbritannia skal gjøre det bedre enn økonomien i Eurosonen, vil vedkommende selge valutaparet EUR/GBP (selge euro og kjøpe pund). På den annen side, om Eurosonens økonomi ventes å vokse mer enn den britiske, ville traderen kjøpe EUR/GBP (kjøpe euro og selge pund).

Faktorer som påvirker valutamarkedet

En av de mest utfordrende delene av å lære hvordan man skal investere i valutamarkedet er å vite når man skal kjøpe og når man skal selge et bestemt valutapar. Det er flere faktorer som påvirker markedspriser og som tradere ser på for å ta informerte beslutninger:

Faktorer som påvirker valutamarkedet
  • Offentliggjøring av økonomiske nøkkeltall Nøkkeltall offentliggjøres ofte for land som er i de fremste valutaparene, og er viktige indikatorer som kan gi innsikt i hvordan markedsprisen kan komme til å bevege seg, noe som lar tradere ta egnede posisjoner.
  • Globale nyheter og hendelser Viktige nyheter og hendelser som nasjonale valg, handelsavtaler, ny politikk og geopolitisk spenning kan alle ha stor innvirkning på valutamarkedet. Å holde seg oppdatert med alle de siste globale overskrifter kan hjelpe investorer med å planlegge tradingstrategier.

Handle med finansiell giring

Et karakteristisk trekk med finansielle derivater som CFDer på valuta er muligheten til å bruke finansiell giring. Dette lar investorer kontrollere større markedsposisjoner enn verdien på deres opprinnelig investering. Giring uttrykkes som et forholdstall (1:1, 5:1, 20:1) og i valutamarkedet betyr det i grunn at en investor bruker et mindre beløp egne midler og låner ert beløp fra sin valutamegler for å øke størrelsen på handelen. Om en investor for eksempel handler med 1 000 USD i egne midler, vil giring på 1:5 bety at vedkommende vil kunne kontrollere posisjoner på opptil 5 000 USD. Ved å bruke finansiell giring kan tradere øke deres potensielle gevinst, men det innebærer også risiko som må forstås og håndteres riktig.

VALUTAINVESTERINGER FOR NYBEGYNNERE

Ved hjelp av fremskritt i teknologi er valutainvesteringer for nybegynnere på enkelt tilgjengelig online. Før man starter denne reisen i finansmarkedene bør nybegynnere forsikre seg om at de har en god forståelse av hvordan man skal handle valuta og risikoene det innebærer å bruke finansiell giring. Det anbefales alltid at nye investorer studerer tilgjengelig opplæringsmateriale og begynner med å åpne en demokonto, hvor de kan teste ut sine strategier for trading uten å risikere å tape noe penger. I tillegg bør man bruke en omfattende risikostyringsstrategi som inkluderer bruk av egnede nivåer på giring og bruk av nivåer på stopp loss og gevinstsikring som er av ytterste viktighet.

Hvorfor handle FX med LCG

60+ valutapar å handle
60+ valutapar å handle
Lave spreader fra 0,8 basispunkter
Lave spreader fra 0,8 basispunkter
Overlegen ordreutførelse
Overlegen ordreutførelse
Dyp likviditet fra de fremste banker
Dyp likviditet fra de fremste banker