CFDer er komplekse instrumenter og innebærer høy risiko for at tapene øker raskt grunnet giring. Vennligst merk at 69% av våre privatkundekontoer taper penger når de handler CFDer. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du har råd til å risikere å tape penger.

Hvordan investere i aksjer

Handel med aksjer refererer til å investere i børsnoterte selskaper ved kjøp av et antall av selskapets aksjer. Et selskaps aksjer blir tilgjengelig for handel når det har gjennomført en børsnotering og kan handles i aksjemarkedet. Når man handler aksjer blir en investors suksess implisitt knyttet opp til det selskapet man har investert i. Når nyheter om selskapet er positive vil aksjekursen stige, og dermed gi investoren en gevinst. På den annen side, når ting ikke går så bra for selskapet, vil aksjekursen falle og investoren vil møte på et tap.

Hvordan investere i aksjer

HVORDAN KJØPE OG SELGE AKSJER PÅ NETTET

Til tross for at aksjer tradisjonelt sett ble utført på fysiske børser, hvor transaksjoner ble avtalt, har veksten i online trading medført at en stor prosentandel av aksjehandelen nå utføres digitalt.

Introduksjonen av finansielle derivater som CFDer (“contracts for differende”) har også tillatt at private tradere i alle størrelser nå kan ta posisjoner i aksjemarkedet, uten at de trenger å eie selve aksjen. CFDer lar tradere investere i et selskaps aksjer med mindre initiell kapital ved at man bruker finansiell giring. En annen fordel ved å handle med derivater er at man, som en investor som utelukkende tar posisjoner på aksjekursen til et selskap, kan handle på både stigende og fallende markeder, noe som gir flere investeringsmuligheter. Videre, ettersom man ikke eier det underliggende instrument, kan investorer unngå kostnader som er forbundet med tradisjonell handel med aksjer, mens man fortsatt nyter godt av utbytteutbetalinger.

HVORDAN KJØPE OG SELGE AKSJER PÅ NETTET

Ved å bruke en megler som tilbyr handel med aksjer, slik som LCG (LCG), kan investorer kjøpe og selge aksjer i et utvalg av globale selskaper på nettet, fra én og samme handelskonto. Om en trader forventer at aksjekursen til et selskap vil stige, kan de ta en longposisjon (kjøpe). Alternativt, om forventningen er at aksjekursen vil falle, kan de ta en shortposisjon (selge).

HVORDAN KJØPE OG SELGE AKSJER PÅ NETTET

Aksjehandel gjennom CFD kan være profitabelt, men det innebærer imidlertid risiko som investorer bør kjenne til før de går inn i markedet. Det er også ulike faktorer som avgjør et selskapers aksjekurs, som er viktig at investorer kjenner til om de ønsker å lykkes.

FAKTORER SOM PÅVIRKER AKSJEKURSENE

For å forstå hvordan man skal investere i aksjer bør man blant annet vite om faktorer som kan påvirke verdien av et selskaps aksjer. Investorer som har mest suksess i aksjetrading er de som har omfattende erfaring i hvordan aksjemarkedet beveger seg og hvorfor, samt at de besitter dype kunnskaper om selskapene de investerer i.

Positive regnskapsrapporter

Offentliggjøringen av et selskaps regnskapsrapporter er en viktig kilde til avkastningen på dets aksjer. Rapporter som er bedre enn tidligere eller som er bedre enn forventningene når det gjelder salgsinntekter eller resultat kan få aksjekursen til å stige. På den annen side, dårlige tall kan få en betydelig negativ innvirkning på aksjekursen.

Lansering av produkter

Nyheter om at et selskap forbereder lansering av et nytt og revolusjonerende produkt kan også ha en betydelig innvirkning på aksjekursen. Slike kunngjøringer kan føre til positive forventninger for et selskaps fremtidige resultater og dermed lede til et økning i aksjens verdi. Men, om en slik kunngjøring om et nytt produkt møtes med en lunken mottakelse, kan selskapers aksjer lide.

Endringer i ledelsen

Ansvar for handler: Handel med contracts-for-difference (CFD) innebærer en høyt risiko for din kapital og kan medføre tap. Før du beslutter å handle må du sikre deg om at du forstår risikoen det innebærer, og vurdere dine investeringsmål og erfaring. Tidligere avkastning på CFDer er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. CFDer er komplekse instrumenter og innebærer høy risiko for at tapene øker raskt grunnet giring. Vennligst merk at 69% av våre privatkundekontoer taper penger når de handler CFDer. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du har råd til å risikere å tape penger. Vennligst les den relevante risikoforklaringen nøye, som er tilgjengelig her Juridisk dokumentasjon.

LCG Limited (LCG) er et selskap som er registrert i England og Wales under registreringsnummeret: 3218125. LCG er godkjent og regulert av Financial Conduct Authority (FCA) under selskapets referansesnummer: 182110. Forretningsadressen til LCG og LCG er: 80 Cheapside, London EC2V 6EE.

Nettstedet www.lcg.com drives av LCG.