CFDer er komplekse instrumenter og innebærer høy risiko for at tapene øker raskt grunnet giring. Vennligst merk at 69% av våre privatkundekontoer taper penger når de handler CFDer. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du har råd til å risikere å tape penger.

Hvordan handle opsjoner

En opsjon er et finansiell derivat som er en kontrakt hvor en kjøper får retten, men ikke forpliktelsen, til å kjøpe eller selge et finansielt instrument til en forhåndsbestemt pris og på en bestemt dato i fremtiden. Populære markeder for slike kontrakter er handel med valutaopsjoner, indeksopsjoner og aksjeopsjoner.

BEGREPER INNENFOR HANDEL MED OPSJONER

Før man forsøker seg på noen strategier med opsjoner, bør investorer forsikre seg om at de kjenner til begreper som brukes i handel med valutaopsjoner eller andre aktiva:

  • Opsjonsholderen: refererer seg til kjøperen av opsjonskontrakten
  • Opsjonsskriveren: referere seg til selgeren av opsjonskontrakten
  • Kjøpsopsjon eller “Call”: refererer seg til å kjøpe en opsjon
  • Salgsopsjon eller “Put”: refererer seg til å selge en opsjon
  • Innløsningskurs eller “Strike”: referer seg til den prisen man er enig, i opsjonskontrakten, om at underliggende skal selges eller kjøpes til
  • Utøvelsesdato: referer seg til en bestemt dato da opsjonskontrakten trer i kraft
  • Premie: kostnaden ved å kjøpe eller selge en opsjonskontrakt
BEGREPER INNENFOR HANDEL MED OPSJONER

HVORFOR HANDLER INVESTORER OPSJONER?

Strategier med opsjoner brukes vanligvis av investorer som:

Spekulerer på finansmarkedene

På samme måte som med andre former for handel med derivater, så brukes opsjonshandel av investorer for å spekulere på om verdien av et finansielt instrument skal stige eller falle. Om en pris på et objekt er ventet å stige, kan en kjøpsopsjon (call) kjøpes, slik at opsjonsholderen, etter at prisen har steget, kan kjøpe objektet til en lavere pris og selge det med en gevinst. Og omvendt, en salgsopsjon (put) kan kjøpes om et instrument er ventet å falle i kurs, slik at opsjonsholderen kan kjøpe instrumentet når prisen er falt og selge det til den avtalte og høyere prisen for å tjene penger.

Sikring (“hedge”) mot andre markedsposisjoner

Opsjonsstrategier brukes også til å sikre mot andre investeringer som traderen har gjort i markedet. For eksempel, en investor kan bruke valutaopsjoner for å sikre en åpen posisjon i valutamarkedet. Så, om en investor har en long-posisjon i valutaparet EUR/USD, kan vedkommende også kjøpe en kjøpsopsjon på paret for å sikre posisjonen. Om paret da stiger i verdi, vil long-posisjonen være lønnsom og opsjonskontrakten vil ikke utøves, noe som betyr at kun premien vil betales. På den annen side, om EUR/USD faller i kurs, vil long-posisjonen stenges og salgsopsjonen vil gi en gevinst.

Strategier for handel med opsjoner

Det er flere ulike strategier for opsjonshandel som erfarne investorer bruker i sin jakt på gevinster i de finansielle markeder:

Straddles

En av de populære strategier for handel med opsjoner er “straddles”, som innebærer at en investor holder både en put og en call på samme underliggende, med samme innløsningskurs og utøvelsesdato, og betaler begge opsjonspremier. Dette brukes vanligvis av investorer som venter en betydelig kursbevegelse, men som er usikre på retningen. Ved å bruke en straddle-strategi kan investorene tjene penger uavhengig av retningen på markedsbevegelsen, så lenge prisbevegelsen er stor nok til at kursen beveger seg forbi innløsningskursen og dekker kostnadene ved begge de to premiene.

Strangles

En “strangle” innebærer at en investor holder både en call og en put på samme underliggende, med samme utløpsdato, men med ulike innløsningskurs. Dette ligner på en straddle, og brukes nå man venter en betydelig prisbevegelse. Selv om retningen på bevegelsen ikke er 100% sikker, kan det være slik at man har større tro på at prisen vil bevege seg i en retning, som er grunnen til at man bruker ulike innløsningskurs. Dette lar en investor tjene på en fremtidig markedsbevegelse og er billigere enn en straddle, men det gir fortsatt en viss beskyttelse om kursen beveger seg motsatt vei.

Bull call spreads

En annen populær strategi med opsjoner er en “bull call spread”, som går ut på å kjøpe en call med en bestemt innløsningskurs, mens man samtidig selger en call på det samme underliggende med samme utøvelsesdato, men med en høyere innløsningskurs. Bull call spread brukes når en investor venter en mindre kursstigning på instrumentet som handles. Den maksimale gevinst for en slik bevegelse regnes ut ved å finne forskjellen mellom de to innløsningskursene og trekke fra kostnaden på opsjonene.

Bear call spreads

En “bear call spread” går ut på å selge en call med en bestemt innløsningskurs, mens man samtidig selger en call på det samme underliggende med samme utøvelsesdato, men med en lavere innløsningskurs. Denne strategien kan brukes når en trader forventer at kursene på et instrument skal gjennom et moderat fall. Som for en bull call spread regnes den maksimale gevinst for en slik bevegelse ved å finne forskjellen mellom de to innløsningskursene og trekke fra kostnaden på opsjonene.

Hvorfor handle opsjoner hos LCG

Opsjoner på 7000+ instrumenter
Opsjoner på 7000+ instrumenter
Konkurransedyktig prising
Konkurransedyktig prising
Overlegen ordreutførelse
Overlegen ordreutførelse
Dyp likviditet fra de fremste banker
Dyp likviditet fra de fremste banker