CFDer er komplekse instrumenter og innebærer høy risiko for at tapene øker raskt grunnet giring. Vennligst merk at 69% av våre privatkundekontoer taper penger når de handler CFDer. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du har råd til å risikere å tape penger.

Fordeler og ulemper ved CFD

CFD eller “Contracts for difference” er derivatinstrumenter som gjør det mulig for tradere å ta posisjoner i et stort utvalg finansielle markeder, uten at man tar direkte eierskap over den underliggende aktiva. Kontrakten det refereres til er en avtale mellom kjøper og selger om å utveksle forskjellen i pris ved inngåelse og ved utgang for det instrumentet som handles.

HVA ER FORDELENE MED Å HANDLE CFD?

Som derivatinstrumenter kan CFDer gi investorer en rekke fordeler sammenlignet med mer tradisjonelle måter å investere på.

Handle stigende og fallende markeder

Med CFDer kan tradere ta posisjoner på både stigende og fallende markeder. Dette betyr at det åpner seg flere muligheter, ettersom man kan tjene på å kjøpe eller selge CTFer på et bredt utvalg finansielle instrumenter. Når en investor kjøper aksjer i et selskap kan han bare tjene på stigende aksjekurser. Til sammenligning kan en investor, med en CFT, også tjene ved å selge aksjer om vedkommende tror at selskapets aksjekurs vil falle.

Handle stigende og fallende markeder
Handle stigende og fallende markeder

Invester I et bredt utvalg markeder

Ved å registrere seg hos en nettmegler som LCG (LCG) kan tradere investere i et bredt utvalg finansielle markeder gjennom en handelsplattform på nett. Fra en enkel konto har tradere tilgang til CFDer på valuta, aksjer, indekser, spotmetaller, råvarer, obligasjoner og ETFer, noe som gir et bredt utvalg av investeringsmuligheter.

INVESTER I ET BREDT UTVALG MARKEDER

Handle på marginer

Ved bruk av finansiell giring er investorer i stand til å handle i markeder med et opprinnelig innskudd som er mindre. Giring er som et lån som traderen tar opp hos sin megler, noe som tillater dem å holde større posisjoner i CFD i markedet gjennom å investere et mindre beløp, som holdes som en margin. Dette gjør at CFD er mer tilgjengelig og kostnadseffektivt enn andre investeringsmåter.

Ingen stempelavgift

En annen grunn til at handel med CFDer kan være mer kostnadseffektiv enn andre investeringsmåter er at, når man handler med CFDer, så slipper man å betale stempelavgift. Ettersom CFDer er derivater, vil ikke en investor få eierskap over det underliggende instrumentet, og derfor vil ikke stempelavgift gjelde.

INGEN STEMPELAVGIFT

HVA ER ULEMPENE MED Å HANDLE CFD?

Til tross for at det er mange ulike fordeler med CFDer, må en investor også forsikre seg om at vedkommende fullt ut forstår den risiko som er forbundet med å handle finansielle derivater.

Giring kan være et toegget sverd

Å handle på marginer lar investorer åpne en posisjon med CFD på markedet med et mindre initielt innskudd, men det bærer samtidig en viss risiko. Om en trader er underkapitalisert og overgiret når vedkommende går inn i markedet, kan selv den minste prisbevegelse sørge for at hele investeringen går tapt. Slik sett er det kritisk at investorer fullt ut forstår hvordan handel med CFD fungerer og at de har en solid strategi for risikostyring før de åpner en posisjon.

Kostnader kan øke på lang sikt

Selv om handel med CFD kan være en kostnadseffektiv måte å investere på i finansielle markeder, vil kostnader samles opp om man har en åpen posisjon over lengre tidsperioder som ikke håndteres effektivt . Investorer som ønsker å åpne langsiktige posisjoner bør være oppmerksom på at tilleggskostnader, slik som swap, belastes på posisjoner som h

Ansvar for handler: Handel med contracts-for-difference (CFD) innebærer en høyt risiko for din kapital og kan medføre tap. Før du beslutter å handle må du sikre deg om at du forstår risikoen det innebærer, og vurdere dine investeringsmål og erfaring. Tidligere avkastning på CFDer er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. CFDer er komplekse instrumenter og innebærer høy risiko for at tapene øker raskt grunnet giring. Vennligst merk at 69% av våre privatkundekontoer taper penger når de handler CFDer. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du har råd til å risikere å tape penger. Vennligst les den relevante risikoforklaringen nøye, som er tilgjengelig her Juridisk dokumentasjon.

LCG Limited (LCG) er et selskap som er registrert i England og Wales under registreringsnummeret: 3218125. LCG er godkjent og regulert av Financial Conduct Authority (FCA) under selskapets referansesnummer: 182110. Forretningsadressen til LCG og LCG er: 80 Cheapside, London EC2V 6EE.

Nettstedet www.lcg.com drives av LCG.