CFDer er komplekse instrumenter og innebærer høy risiko for at tapene øker raskt grunnet giring. Vennligst merk at 65% av våre privatkundekontoer taper penger når de handler CFDer. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du har råd til å risikere å tape penger.

Hva er CFDer?

CFD eller “Contracts for Difference” er finansielle derivater som lar investorer satse på om verdien på et instrument vil stige eller falle, uten å ta eierskap på det aktuelle underliggende instrumentet. CFDer har blitt populære de siste årene, fordi de lar private investorer handle ulike finansielle instrumenter som valuta, aksjer, indekser og råvarer på nettet, med minimal initiell investering ,ved bruk av giring.

FORDELER VED Å HANDLE CFD

Ettersom CFDer er derivatinstrumenter er gevinster unntatt fra gebyrer som man knytter til tradisjonelle handler, slik som stempelavgift. Handel med CFD lar investorene bruke høyere grad av finansiell giring når man sammenligner med tradisjonell trading, noe som betyr at en mindre initiell investering er nødvendig for å åpne en posisjon i markedet.

FORDELER VED Å HANDLE CFD

En annen fordel er man gjennom nettmeglere som LCG (LCG) har tilgang til flere aktivaklasser fra en enkel handelskonto. Dette lar tradere ta posisjoner på et utvalg finansielle instrumenter, uten at de behøver å sjonglere mellom ulike kontoer med tilhørende gebyrer. Tradere kan enkelt diversifisere sine porteføljer fra en enkelt konto ved å investere i valuta, gull, olje, aksjer i selskaper med mer.

Når man handler CFDer kan investorer også ta posisjoner på både stigende og fallende markeder. Dette skyldes at man kan både kjøpe (gå long) eller selge (gå short) når man handler CFDer, noe som gir tradere flere måter å tjene penger på sammenlignet med tradisjonelle måter å investere på.

RISIKO KNYTTET TIL TRADING MED CFD

Selv om trading med CFDer har flere fordeler, så innebærer det også en viss risiko. På grunn egenskapene til derivatinstrumenter og det faktum at de handler med mer finansiell giring, kan uerfarne investorer fort tape all investert kapital.

Før man begynner å handle med CFDer bør en investor forsikre seg om at de har en detaljer forståelse av hvordan derivatinstrumenter fungerer og den risikoen som er knyttet til disse. Det er viktig å utvikle en egnet strategi for risikohåndtering før man går inn i markedet, det samme må sies om å bruke tid på å handle på en demokonto, noe gir muligheten til å bygge opp en effektiv strategi i en risikofri omgivelse.

Hvorfor handle CFDer med LCG

7000+ instrumenter man kan handle
7000+ instrumenter man kan handle
Lave spreader fra 0,2 basispunkter
Lave spreader fra 0,2 basispunkter
Overlegen ordreutførelse
Overlegen ordreutførelse
Dyp likviditet fra de fremste banker
Dyp likviditet fra de fremste banker