CFDer er komplekse instrumenter og innebærer høy risiko for at tapene øker raskt grunnet giring. Vennligst merk at 69% av våre privatkundekontoer taper penger når de handler CFDer. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du har råd til å risikere å tape penger.

Hva er forex?

Forex er en forkortelse for det engelske uttrykket “foreign exchange” og referer til valutahandel i en desentralisert markedsplass - også kjent som valutahandel “over disk” (OTC etter “over the counter”) . Valutamarkedet er verdens største og mest likvide marked, med et gjennomsnittlig daglig handelsvolum på omtrent 5 billioner USD. Det handles langt mer handel med valuta enn med andre investeringer. Størrelsen på valutamarkedet overstiger obligasjons- og aksjemarkedet hvor handelsvolumene er langt mindre.

HVEM HANDLER I VALUTAMARKEDET?

Historisk sett har valutamarkedet bare vært tilgjengelig for store finansinstitusjoner og formuende personer, men teknologiske innovasjoner de siste to tiår har gjort det mulig for investorer av alle størrelser å kjøpe og selge valuta på valutamarkedet fra alle verdens hjørner, gjennom bruk av innovative handelsplattform. Noen av de viktigste aktørene i valutamarkedet er:

HVEM HANDLER I VALUTAMARKEDET?

Myndigheter og sentralbanker

Nasjonale myndigheter i store land og deres respektive sentralbanker, som Federal Reserve, Bank of England og den Europeiske Sentralbank er noen av de største aktørene i valutamarkedet, og bruker valutaveksling for å styre pengemengden og gjøre endringer i pengepolitikken.

Store banker

Noen av verdens største banker, slik som Goldman Sachs, Deutsche Bank og Citybank handler hver dag enorme volumer med valuta på forex-markedet, både for dem selv og for kunder som kan være store multinasjonale selskaper, myndigheter og formuende personer.

Valutameglere

Valutameglere tilbyr tilgang til de globale valutamarkedene til privatkunder av alle størrelser. Gjennom handelsplattformer på nett kan en megler fundere som en inngangsport for å handle valuta under komfortable forhold i sitt eget hjemmet.

Private tradere

Nesten en tredjedel av den daglige omsetningen på valutamarkedet stammer nå fra private tradere. Dette betyr at privatkunder daglig handler for omlag 1,5 billioner USD, ved bruk av handelsplattformer som leveres av valutameglere.

HVORDAN HANDLES VALUTA I FOREX-MARKEDET?

Valutaer i forex-markedet handles i par. Dette betyr at når en trader skal kjøpe eller selge en valuta, vil vedkommende samtidig selge eller kjøpe en annen. For eksempel, om en trader ønsker å kjøpe EURUSD, vil vedkommende kjøpe euro og selge dollar på samme tid. Valutapar deles ofte inn i tre kategorier:

HVORDAN HANDLES VALUTA I FOREX-MARKEDET?

“Majors”-par

Par hvor amerikanske dollar er i par med andre viktige valutaer. Eksempler på “majors” er EURUSD, GBPUSD, USDJPY og USDCAD.

Valutakryss

Par som ikke har USD som et av benene. Kryss mellom andre ledende valutaer blir ofte kalt som “minors”. Eksempler på slike krysspar er EURGBP, EURJPY, GBPJPY og NZDCAD.

Eksotiske par

Når en viktig valuta er i par med en mindre valuta som ofte er fra et fremvoksende marked. Eksempler på eksotiske par er USDHKD, CADMXN, EURSEK og JPYSGD.

Å handle et lands valuta er litt som å investere i det landets fremtid. Når landet gjør det bra og har en blomstrende økonomi, vil dets valuta styrkes. I motsatt fall, om et land sliter, vil dets valuta bli mindre verdt. Slik sett spekulerer investorer i valutamarkedet på at et lands økonomi vil gjøre det bedre enn et annet lands økonomi. Som et eksempel kan vi si at om en trader tror at den britiske økonomien vil prestere bedre enn den amerikanske økonomien, burde vedkommende kjøpe GBPUSD (kjøpe pund og selge dollar). På den annen side, om økonomien i USA trolig vil gjøre det bedre enn økonomien i Storbritannia, bør traderen selge GBPUSD (selge pund og kjøpe dollar).

Major Pairs

HVA PÅVIRKER EN VALUTAS VEKSLINGSKURS?

Nå vi skal kjøpe eller selge valuta i valutamarkedet, bør vi, som investorer, være klar over faktorene som påvirker valutakursene, slik at vi kan tilpasse våre strategier. To av de fremste faktorene man må se opp for er:

Makroøkonomiske hendelser

Makroøkonomiske nyheter som omfatter offentliggjøring av viktig data som inflasjon, arbeidsløshet, renter og bruttonasjonalprodukt kan få stor innvirkning på en valutas vekslingskurs. Investorer følger nøye med på slike data for å få hint om hvordan markedene vil bevege seg.

Geopolitiske hendelser

Geopolitikk spiller også en stor rolle i prisingen av valuta. Faktorer som inkluderer regjeringsskifter, nytt lovverk, skatter, arbeidslivslovgivning og tollsatser kan alle skape volatilitet i valutamarkedet, og ha en betydelig effekt på verdien av nasjonale valutaer.

Det er viktig for investorer å holde seg oppdatert på alle kommende hendelser og kunngjøringer som kan komme til å påvirke valutakursene, slik at de ikke blitt overrasket ved volatilitet. Det finnes tallrike verktøy, som blant annet økonomiske kalendere som kan brukes for å overvåke markedshendelser, noe som gjør det mulig for tradere å endre sine strategier når det er påkrevd.

Hvorfor handle FX med LCG

60+ valutapar å handle
60+ valutapar å handle
Lave spreader fra 0,8 basispunkter
Lave spreader fra 0,8 basispunkter
Overlegen ordreutførelse
Overlegen ordreutførelse
Dyp likviditet fra de fremste banker
Dyp likviditet fra de fremste banker