CFDer er komplekse instrumenter og innebærer høy risiko for at tapene øker raskt grunnet giring. Vennligst merk at 66% av våre privatkundekontoer taper penger når de handler CFDer. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du har råd til å risikere å tape penger.

Profesjonell trading

Informasjon om giring for profesjonelle kunder

Vi er oppmerksomme på at noen kunder kan tenkes å ville oppgradere fra privat til profesjonell.

Vennligst les informasjonen nedenfor nøye og, dersom du tror at du er kvalifisert som profesjonell trader, kan du, om du ønsker, klikke på lenken for å begynne søknadsprosessen

European Securities and Markets Authority (ESMA) offentliggjorde sin beslutning om å iverksette tiltak som omfatter en begrensing av tilgjengelig giring til privatkunder til å være mellom 30:1 og 2:1, i henhold til volatiliteten på det underliggende verdipapiret som handles. Disse endringene ble implementert den 1. august 2018.

Disse begrensingene gjelder ikke for profesjonelle kunder. Det er viktig å være oppmerksom på den risiko som er forbundet med de lavere marginsatser som vil være tilgjengelige for profesjonelle kunder.

Beskyttelse du beholder

Adskillelse av dine midler

LCG Limited (heretter “LCG UK”) og LCG (Kypros) Limited (heretter “LCG CY”) vil holde og opprettholde et beløp som tilsvarer verdien på hver av de kontoer som du har hos oss i en adskilt kundekonto i banken, med mindre begge parter enes om overføring av midler med tilhørende separat dokumentasjon

Financial Services Compensation Scheme/ Investor Compensation Fund

Som fysisk person har du berettiget til sikring hos FSCS på inntil 85 000 GBP som du har hos oss om du er registrert hos LCG UK.
protected.fscs.org.uk

Din investering er dekket av Investors Compensation Fund som dekker berettige investeringer med inntil 20 000 EUR per person, per bedrift, om du er registrert hos LCG CY.
www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/

Financial Ombudsman Service

Som fysisk person (forbruker) og kunde av LCG UK vil du kunne bruke FOS om du ikke er tilfreds med utfallet av en klage til oss.
www.financial-ombudsman.org.uk

Om du mener at din klage ikke har blitt løst på et tilfredsstillende sett, kan du sende din klage til The Financial Ombudsman i den Kypriotiske republikk, om du er registrert hos LCG CY
www.financialombudsman.gov.cy

Rett til å be om en annen kategorisering

Du beholder retten til å når som helst be om en annen kategorisering, for eksempel om du ønsker en høyere grad av regulatorisk beskyttelse.

Beskyttelse du mister

Risikoadvarsel

LCG UK og LCG CY er ikke pålagt å gi deg gjeldende risikoadvarsler som vi må gi privatkunder eller noen annen standardisert risikoadvarsel som måtte innføres i fremtiden i forbindelse med transaksjoner med komplekse finansielle produkter.

Restriksjoner på giring

LCG UK og LCG CY er pålagt å begrense giring til mellom 30:1 og 5:1 på produkter som vi tilbyr til privatkunder. Høyere giring som tilgjengelig for profesjonelle kunder kan gå imot investorer og tapene kan overstige innskuddene

Beskyttelse mot negativ balanse

Privatkunder har en beskyttelse mot negativ balanse som er blitt introdusert av ESMA. Dette kravet er allerede gjeldende for alle privatkunder som er registrert under LCG CY. Imidlertid vil ikke denne funksjonaliteten være tilgjengelig for profesjonelle kunder som dermed kan få underskudd på sine kontoer.

Forretningsførsel

Noen regler forretningsførsel som kundekommunikasjon og ordreutførelse vil kunne være forskjellig fra det som leveres til privatkunder. Profesjonelle kunder er også forventet å ha en større grad av forståelse.