Handel CFD jest złożoną kwestią i wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. Należy pamiętać, że 65% naszych kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD. Należy zastanowić się, czy zrozumiałe jest działanie CFD i czy można sobie pozwolić na ponoszenie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Jak inwestować w Forex?

CZYM JEST FOREX?

Rynek dewizowy, często nazywany Forexem lub rynkiem FX, uważa się za największy i najpłynniejszy rynek na świecie. Przy średnim dziennym obrocie wynoszącym prawie 5 bilionów USD rynek walutowy góruje nad innymi, bardziej tradycyjnymi sposobami inwestowania, takimi jak rynek giełdowy. Rynek Forex jest zdecentralizowany, co oznacza, że nie ma jednej centralnej lokalizacji, w której odbywałyby się transakcje. Handel na rynku Forex odbywa się poza obrotem giełdowym (OTC).

CZYM JEST FOREX?

Kiedyś inwestowanie na rynku Forex zarezerwowane było dla większych instytucji finansowych i osób o wysokiej wartości netto. Jednak postęp technologiczny sprawił, że teraz każdy może inwestować w rynek walutowy w Internecie. Obecnie za ponad 30% dziennego obrotu FX odpowiadają inwestorzy detaliczni. Gwałtowny wzrost liczby inwestorów detalicznych zajmujących się obrotem Forex ma swoje źródło we wprowadzeniu instrumentów pochodnych, w tym kontraktów różnicowych (CFD). Poprzez inwestowanie w te instrumenty pochodne inwestorzy detaliczni mogą spekulować co do wzrostu lub spadku wartości walut bez brania odpowiedzialności za bazowe składniki aktywów.

JAK DZIAŁA HANDEL FOREX?

Sesje giełdowe Forex

Sesje giełdowe Forex

Na rynku Forex transakcje są przeprowadzane 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu. Czas tradycyjnie podzielony jest na trzy sesje, które w ciągu dnia częściowo nakładają się na siebie.

  • Sesja azjatycka, czyli tokijska Podczas tej sesji publikowane są ważniejsze dane gospodarcze na temat regionu, które mogą wpłynąć na obrót przez cały dzień. Zwiększonej aktywności oczekuje się dla par walut z udziałem japońskiego jena.
  • Sesja europejska, czyli londyńska Podczas niej publikuje się ważne dane z Europy. Sesja ta pokrywa się z zamknięciem sesji azjatyckiej. Podczas tej sesji najwyższa jest płynność, a zwiększonej aktywności oczekuje się dla par z euro i funtem brytyjskim.
  • Sesja północno-amerykańska, czyli nowojorska Na drugą połowę sesji europejskiej przypada część sesji nowojorskiej. W trakcie całej sesji najwyższe są wolumeny obrotów. Znaczących ruchów cenowych oczekuje się dla par z dolarem amerykańskim.

Pary walutowe

Inwestowanie Forex wiąże się z obrotem walutami w parach, co oznacza, że inwestorzy w tym samym czasie kupują jedną walutę, a sprzedają drugą. Pary walutowe są podzielone na trzy kategorie:

Currency Pairs
  • Bardziej popularne pary Pary walut z najwyższym obrotem, w których dolar amerykański jest połączony z innymi bardziej znanymi walutami. Bardziej popularne waluty to: EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD i NZD
  • Transakcje walutowe krzyżowe Pary walutowe, w których jedna z bardziej popularnych walut poza USD łączy się z innymi walutami. Połączenia krzyżowe pomiędzy innymi bardziej popularnymi walutami (EUR, GBP, JPY) nazywa się parami typu minors.
  • Pary egzotyczne Pary z jedną z bardziej popularnych walut w połączeniu z walutą gospodarki wschodzącej.

Cena waluty odzwierciedla to, jak pozytywnie lub negatywnie postrzega się na rynku przyszłą kondycję gospodarczą kraju lub regionu. Zatem w istocie podczas obrotu walutami inwestorzy w efekcie spekulują co do stanu gospodarki jednego kraju w porównaniu z drugim. Na przykład, jeśli inwestor uważa, że gospodarka brytyjska osiągnie lepsze wyniki niż gospodarka euroregionu, sprzedałby parę walut EUR/GBP (sprzedałby euro i kupiłby funty). Z drugiej strony jeśli istnieje prawdopodobieństwo wzrostu gospodarczego strefy euro w porównaniu z gospodarką Wielkiej Brytanii, inwestor kupiłby parę EUR/GBP (zakupiłby euro i sprzedałby funty).

Czynniki, które wpływają na rynek walutowy

Jednym z najtrudniejszych aspektów poznania sposobu inwestowania w Forex jest zrozumienie, kiedy sprzedawać, a kiedy zakupować konkretne pary walut. Istnieje wiele czynników wpływających na ceny na rynku, które biorą pod uwagę inwestorzy, co pozwala im na podejmowanie bardziej skutecznych decyzji:

Czynniki, które wpływają na rynek walutowy
  • Ogłoszenia gospodarcze Ogłoszenia gospodarcze są często publikowane dla krajów, w które najczęściej inwestują inwestorzy. Stanowią one dla nich źródło ważnych wskazówek dających obraz tego, w jaki sposób mogą wahać się ceny na rynkach, pozwalając im na zajęcie odpowiedniej pozycji.
  • Wiadomości globalne i wydarzenia Do ważniejszych wiadomości i wydarzeń, które mogą mieć znaczący wpływ na rynek walutowy, należą wybory krajowe, umowy handlowe, nowa polityka rządu oraz napięcia geopolityczne. Śledzenie na bieżąco biuletynów na całym świecie może pomóc inwestorom w planowaniu swoich strategii handlowych.

Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej

Jedną z cech obrotu instrumentami pochodnymi, takimi jak CFD na rynku Forex jest umiejętne posługiwanie się dźwignią finansową. Umożliwia ono inwestorom kontrolowanie większych pozycji rynkowych przekraczających pierwotną wartość inwestycji. Dźwignię finansową wyraża się jako stosunek (1:1, 5:1, 20:1), co w przypadku handlu na FX oznacza w rzeczywistości to, że inwestor wykorzystuje małą kwotę ze swoich własnych środków, a pożycza kwotę od brokera Forex w celu zwiększenia wolumenu swoich transakcji. Na przykład, jeśli inwestor dokonuje transakcji, wykorzystując 1000 USD ze swoich środków, zastosowanie dźwigni 1:5 pozwoliłoby mu na kontrolowanie pozycji do 5000 USD. Wykorzystanie dźwigni finansowej może pomóc inwestorom w zwiększeniu potencjalnych zysków, jednak wiążą się z nią pewne zagrożenia, które trzeba odpowiednio zrozumieć i którymi trzeba odpowiednio zarządzać.

INWESTYCJE FOREX DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Dzięki postępowi technologicznemu inwestowanie w Forex jest obecnie łatwo dostępne w Internecie dla osób początkujących. Przed rozpoczęciem przygody z rynkami finansowymi osoby początkujące powinny dokładnie poznać handel na rynku Forex oraz zagrożenia związane ze stosowaniem dźwigni finansowej. Zawsze zaleca się, aby nowi inwestorzy zapoznali się szczegółowo z dostępnymi materiałami edukacyjnymi i rozpoczęli od otwarcia konta demonstracyjnego, na którym mogą sprawdzić swoje strategie inwestowania, nie ryzykując utratą kapitału. Dodatkowo niezwykle ważne jest stosowanie wszechstronnej strategii zarządzania ryzykiem uwzględniającej dźwignię na właściwych poziomach oraz poziomy zleceń stop-loss i take-profit.

Dlaczego warto przeprowadzać transakcje na rynku Forex z LCG?

Transakcje z udziałem ponad 60 par walutowych
Transakcje z udziałem ponad 60 par walutowych
Niskie spready od 0,8 pips
Niskie spready od 0,8 pips
Doskonała realizacja zleceń
Doskonała realizacja zleceń
Niezwykła płynność gwarantowana przez banki ze światowej czołówki
Niezwykła płynność gwarantowana przez banki ze światowej czołówki