Handel CFD jest złożoną kwestią i wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. Należy pamiętać, że 69% naszych kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD. Należy zastanowić się, czy zrozumiałe jest działanie CFD i czy można sobie pozwolić na ponoszenie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Jak inwestować w akcje?

Handel akcjami odnosi się do inwestowania w spółki lub korporacje giełdowe poprzez zakup określonej liczby akcji zwanych także udziałami. Akce firmy są wprowadzane do obrotu z możliwością ich zakupu na rynku, kiedy zrealizuje ona pierwszą ofertę publiczną. Kiedy inwestor obraca akcjami, jego sukces jest nierozerwalnie związany z firmą, w której inwestuje. Kiedy wiadomości na jej temat są pozytywne, wzrasta cena jej akcji, zapewniając inwestorowi zysk. Z drugiej strony kiedy firma sobie nie radzi, cena jej udziałów spadnie, a inwestorzy zanotują straty.

Jak inwestować w akcje?

JAK KUPOWAĆ I SPRZEDAWAĆ AKCJE W INTERNECIE

Chociaż obrót akcjami tradycyjnie odbywał się na fizycznych giełdach, gdzie transakcje zawierane były na parkiecie giełdowym, to jednak wzrost obrotu online oznacza, że duża część obrotu akcjami odbywa się obecnie drogą cyfrową.

Wprowadzenie finansowych instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty CFD, otworzyło również drogę do spekulacji na giełdzie inwestorom detalicznym różnej wielkości, bez konieczności przejmowania rzeczywistych akcji w przedsiębiorstwach. Kontrakty CFD umożliwiają inwestorom inwestowanie w akcje spółek o niższym kapitale założycielskim poprzez wykorzystywanie dźwigni finansowej. Dodatkową wartością obrotu akcjami z wykorzystaniem instrumentów pochodnych jest to, że inwestor, który zwyczajnie spekuluje ceną akcji przedsiębiorstwa, może obracać nimi zarówno na rynkach wschodzących, jak i na rynkach upadających, co stwarza dodatkowe możliwości inwestycyjne. Co więcej, ponieważ aktywa bazowe nie stanowią własności, inwestorzy mogą uniknąć opłat związanych z tradycyjnym obrotem akcjami, czerpiąc jednocześnie korzyści z wypłat dywidend.

JAK KUPOWAĆ I SPRZEDAWAĆ AKCJE W INTERNECIE

Korzystając z usług brokera oferującego obrót akcjami, takiego jak LCG (LCG), inwestorzy mogą kupować i sprzedawać akcje wielu globalnych przedsiębiorstw przez Internet, korzystając z jednego konta transakcyjnego. Jeżeli inwestor spodziewa się, że cena akcji firmy wzrośnie, to otwierają długą pozycję (kupno). Alternatywnie jeśli oczekuje się, że cena akcji spadnie, to otwierają krótką pozycję (sprzedaż).

JAK KUPOWAĆ I SPRZEDAWAĆ AKCJE W INTERNECIE

Obrót akcjami za pośrednictwem CFD może być opłacalny, jednakże istnieje ryzyko, o którym inwestorzy powinni być świadomi przed wejściem na rynek. Istnieje również szereg czynników, które mogą mieć wpływ na ceny akcji spółki, co jest istotne dla inwestorów, chcących odnieść sukces.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CENY AKCJI

Do poznania sposobu inwestowania w akcje przyczynia się zrozumienie szeregu czynników mogących wpłynąć na wartość udziałów spółki. Inwestorzy, którzy odnoszą największy sukces w obrocie akcjami, to tacy, którzy mają rozległe doświadczenie w zakresie wahań na rynku i ich przyczyn, a także dogłębną wiedzę o firmach, w które inwestują.

Raporty na temat zysków

Publikacja sprawozdania firmy na temat zysków w istotny sposób przyczynia się do kształtowania wartości ceny akcji. Raporty, które podają wartości wyższe niż poprzednie dane lub przewyższające oczekiwania w takich obszarach jak przychody i zysk, mogą sprawić, że cena udziałów firmy zacznie piąć się w górę. Z drugiej strony słabe liczby mogą mieć znacząco negatywny wpływ na cenę akcji.

Inauguracje produktów na rynku

Na cenę akcji wpływ mogą mieć także informacje o przygotowywaniu się firmy do wypuszczenia na rynek innowacyjnego lub rewolucyjnego nowego produktu. Takie ogłoszenia mogą być źród

Handluj odpowiedzialnie: Z handlem kontraktami CFD związane jest wysokie ryzyko strat kapitału. Przed podjęciem decyzji o zawarciu transakcji należy upewnić się, że zrozumiałe jest związane z nią ryzyko, biorąc pod uwagę cele inwestycyjne i poziom doświadczenia. Wyniki osiągane w przeszłości przy handlu CFD nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Handel CFD jest złożoną kwestią i wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. Należy pamiętać, że 80% naszych kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD. Należy zastanowić się, czy zrozumiałe jest działanie CFD i czy można sobie pozwolić na ponoszenie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Zapoznaj się dokładnie z oświadczeniem o ujawnieniu ryzyka dostępnym tutaj Dokumentacja prawna.

LCG Limited (LCG) to przedsiębiorstwo zarejestrowane w Anglii i Walii pod numerem: 3218125. Firma LCG ma pozwolenie na prowadzenie działalności i podlega nadzorowi brytyjskiego Urzędu ds. Postępowania Finansowego (FCA) pod numerem referencyjnym przedsiębiorstwa: 182110. Zarejestrowany adres grupy LCG i LCG to: 80 Cheapside, London EC2V 6EE.

Strona internetowa www.lcg.com jest obsługiwana przez LCG.