Handel CFD jest złożoną kwestią i wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. Należy pamiętać, że 69% naszych kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD. Należy zastanowić się, czy zrozumiałe jest działanie CFD i czy można sobie pozwolić na ponoszenie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Zalety i wady handlu kontraktami CFD

Kontrakty różnicowe, czyli CDF, jak są powszechnie nazywane, to instrumenty pochodne umożliwiające inwestorom spekulowanie na wielu rynkach finansowych bez brania bezpośredniej odpowiedzialności za bazowy składnik aktywów. Kontrakt, o którym mowa, to wzajemne zobowiązanie pomiędzy kupującym a sprzedającym dotyczące zapłacenia różnicy pomiędzy ceną obracanego składnika aktywów na otwarciu i zamknięciu.

JAKIE SĄ ZALETY HANDLU KONTRAKTAMI CFD?

Jako instrumenty pochodne kontrakty różnicowe zapewniają inwestorom wiele korzyści w porównaniu z innymi, bardziej tradycyjnymi formami inwestowania.

Zwiększenie inwestycji a rynki ze spadkami

Dzięki kontraktom różnicowym inwestorzy mogą spekulować zarówno na rynkach notujących zwyżki, jak i spadki. Oznacza to, że mają oni do dyspozycji więcej okazji do inwestowania, ponieważ zysk można osiągnąć z zakupu lub sprzedaży kontraktów różnicowych wielu instrumentów finansowych. Na przykład, jeśli inwestor kupuje akcje firmy, zysk osiąga wyłącznie po wzroście ich ceny. Dla porównania w przypadku CFD inwestor może osiągnąć zysk także dzięki sprzedaży akcji, jeśli uważa, że wartość akcji firmy spadnie.

Zwiększenie inwestycji a rynki ze spadkami
Zwiększenie inwestycji a rynki ze spadkami

Inwestycje na szeregu rynków

Poprzez rejestrację na internetowej platformie inwestycyjnej brokera CFD, takiego jak LCG (LCG), inwestorzy mogą także lokować swoje środki na różnorakich rynkach finansowych. Z jednego konta mają oni dostęp do kontraktów różnicowych na rynkach Forex, akcji, indeksów, metali Spot, towarów, obligacji i ETF, co stanowi szereg okazji do inwestowania.

INWESTYCJE NA SZEREGU RYNKÓW

Handel z udziałem marż

Dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej inwestorzy mogą inwestować na rynkach, dysponując mniejszym depozytem początkowym. Dźwignia pełni zasadniczo rolę pożyczki zaciąganej przez inwestora u brokerów, co pozwala mu na kontrolowanie większych pozycji CFD na rynku poprzez inwestowanie mniejszej kwoty kapitału zarezerwowanego jako marża. Gwarantuje to większą dostępność i przystępność cenową handlu CFD w porównaniu z innymi metodami inwestowania.

Brak opłaty skarbowej

Innym argumentem za większą opłacalnością handlu CFD w porównaniu z innymi formami inwestowania jest brak konieczności uiszczania opłaty skarbowej. Ponieważ CFD to instrumenty pochodne, inwestor jako tako nie ponosi odpowiedzialności za bazowy składnik aktywów, w związku z czym nie ma zastosowania opłata skarbowa.

BRAK OPŁATY SKARBOWEJ

JAKIE SĄ WADY HANDLU KONTRAKTAMI CFD?

Mimo że z handlem CFD wiążą się liczne korzyści, inwestor musi także w pełni zrozumieć zagrożenia związane z obrotem finansowymi instrumentami pochodnymi.

Dźwignia jako miecz obosieczny

Handel marżami umożliwia inwestorom otwarcie pozycji CFD na rynku przy użyciu mniejszego depozytu początkowego, jednak niesie też za sobą pewne ryzyko. Jeśli inwestor wejdzie na rynek bez wystarczającego kapitału lub ze zbyt wysoką dźwignią, nawet najmniejsze wahania cen mogą zniweczyć całą inwestycję. W istocie dla inwestora niezbędne jest pełne poznanie sposobu funkcjonowania handlu CFD oraz realizacja mądrej strategii zarządzania ryzykiem przed otwarciem pozycji.

Koszty mogą rosnąć w długiej perspektywie

Mimo że obrót CFD może stanowić opłacalną metodę inwestowania na rynkach finansowych, jeśli pozycje pozostaną otwarte przez dłużs

Handluj odpowiedzialnie: Z handlem kontraktami CFD związane jest wysokie ryzyko strat kapitału. Przed podjęciem decyzji o zawarciu transakcji należy upewnić się, że zrozumiałe jest związane z nią ryzyko, biorąc pod uwagę cele inwestycyjne i poziom doświadczenia. Wyniki osiągane w przeszłości przy handlu CFD nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Handel CFD jest złożoną kwestią i wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. Należy pamiętać, że 80% naszych kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD. Należy zastanowić się, czy zrozumiałe jest działanie CFD i czy można sobie pozwolić na ponoszenie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Zapoznaj się dokładnie z oświadczeniem o ujawnieniu ryzyka dostępnym tutaj Dokumentacja prawna.

LCG Limited (LCG) to przedsiębiorstwo zarejestrowane w Anglii i Walii pod numerem: 3218125. Firma LCG ma pozwolenie na prowadzenie działalności i podlega nadzorowi brytyjskiego Urzędu ds. Postępowania Finansowego (FCA) pod numerem referencyjnym przedsiębiorstwa: 182110. Zarejestrowany adres grupy LCG i LCG to: 80 Cheapside, London EC2V 6EE.

Strona internetowa www.lcg.com jest obsługiwana przez LCG.