Handel CFD jest złożoną kwestią i wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. Należy pamiętać, że 69% naszych kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD. Należy zastanowić się, czy zrozumiałe jest działanie CFD i czy można sobie pozwolić na ponoszenie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Czym jest handel jednodniowy?

Handel jednodniowy to praktyka sprzedaży i zakupu składnika aktywów finansowych w ciągu jednego dnia obrotowego. Inwestorzy trzymający się tej praktyki nazywani są inwestorami jednodniowymi. Zwykle wykorzystują dźwignię finansową na wysokim poziomie w celu maksymalizacji zysków, które mogą osiągnąć w wyniku małych wahań na rynku. Handel jednodniowy jest najczęściej obserwowany na rynku dewizowym i giełdowym.

JAK ZOSTAĆ INWESTOREM JEDNODNIOWYM?

Ze względu na krótkie ramy czasowe i wykorzystanie dźwigni na wysokich poziomach w celu maksymalizacji zysków handel jednodniowy jest zwykle zarezerwowany dla doświadczonych inwestorów znających rynki finansowe. Aby odnieść sukces, inwestor musi opracować jasną strategię i wykazać się odpowiednią dyscypliną w jej realizacji.

Inwestorzy jednodniowi koncentrują swoje działania tylko na kilku składnikach aktywów, otwierając ich pozycje na rynku przez całą sesję giełdową i zamykając je przed jej zakończeniem. Śledzenie najnowszych wiadomości gospodarczych jest dla inwestora jednodniowego niezwykle ważne, ponieważ pomaga zbudować obraz wyników konkretnego składnika aktywów w kolejnym dniu, a to pozwala mu na odpowiednią zmianę strategii.

JAK ZOSTAĆ INWESTOREM JEDNODNIOWYM?

Analiza techniczna jest również podstawą pomyślnej strategii handlu jednodniowego. Używając najróżniejszych wskaźników, inwestor może analizować rynki i opracować koncepcję tego, w jaki sposób zmieni się wynik danego składnika, jak duża może być ta zmiana i jak długo może potrwać. Łączenie analizy technicznej i fundamentalnej daje doświadczonym analitykom przewagę nad innymi w kontekście inwestycji jednodniowych na rynkach finansowych.

Stosowanie dźwigni na wysokim poziomie jest także kluczowe dla wielu strategii dotyczących inwestycji jednodniowych, ponieważ umożliwia to inwestorom kontrolowanie większych pozycji na rynku przy niższej pierwotnej kwocie inwestycji. Ponieważ wahania cen często mogą być małe, dźwignia pomaga inwestorom w maksymalizacji zysku, jaki mogą osiągnąć w ciągu jednego dnia. Jest to kolejny powód, dla którego inwestycjami jednodniowymi często zajmują się doświadczeni inwestorzy, ponieważ stosowanie dźwigni finansowej jest obarczone ryzykiem oraz wymaga dogłębnej wiedzy na temat rynku i posiadania odpowiedniej strategii zarządzania związanymi z nim zagrożeniami.

STRATEGIE HANDLU JEDNODNIOWEGO

Istnieją różne strategie handlu jednodniowego, które mogą realizować inwestorzy:

Trend trading — inwestowanie zgodnie z trendem

Trend trading — inwestowanie zgodnie z trendem

Z inwestowaniem zgodnie z trendem wiąże się analiza wykresu cen składnika aktywów w dłuższych ramach czasowych w celu poznania dominującego trendu rynkowego. Po jego identyfikacji inwestor powróci do krótszych ram czasowych dla tego samego wykresu cen i wyszuka okazje do inwestycji wpasowujących się w ogólny trend. Na przykład, jeśli dla pary walut EUR/USD notuje się trend zwyżkowy w 4-godzinnych ramach czasowych, inwestor może przejść na 15-minutowe ramy czasowe i poszukać dla niej okazji otwarcia długiej pozycji.

Counter trend trading — inwestowanie wbrew trendom

Podobnie jak w przypadku inwestycji zgodnie z trendem ta strategia inwestycji jednodniowych polega na identyfikacji trendu rynkowego dominującego w dłuższych ramach czasowych, a następnie szukaniu okazji do realizacji transakcji w przeciwnym kierunku w krótszych ramach czasowych. Powodem tego jest próba poznania końca trendu rynkowego i osiągnięcia zysków, kiedy się odwróci. Jest to strategia obarczona wyższym ryzykiem, ale mogąca zapewnić większe zyski. Na przykład, jeśli akcje Apple notują trend zwyżkowy, który wydaje się zwalniać w 4-godzinnych ramach czasowych, inwestor może poszukać okazji do sprzedania akcji na krótko w 15-minutowych ramach czasowych, aby skorzystać na możliwym odwróceniu.

Breakout trading — transakcje na wybicie

Breakout trading polega na identyfikacji miejsca, w którym dochodzi do równowagi cenowej składnika aktywów. Innymi słowy, chodzi o przeprowadzanie transakcji w zakresie pomiędzy silnymi od jakiegoś czasu liniami wsparcia i oporu. Inwestor następnie złoży transakcję po obu stronach zakresu, mając nadzieję, że składnik aktywów wybije się i utworzy nowy trend. Strategia handlu jednodniowego jest zwykle bardziej skuteczna, gdy obrotu składnikiem aktywów po danej cenie dokonywano w bardzo ciasnym zakresie. Inwestorzy powinni dążyć do zysków równych liczbie pips, które składały się na wcześniejszy zakres obrotowy.

PROBLEMY HANDLU JEDNODNIOWEGO

Istnieje wiele czynników, które wpływają na potencjalną rentowność podejścia polegającego na handlu jednodniowym, które inwestorzy powinni rozważyć przed jego przyjęciem.

Wymagany kapitał

Jednym z powodów braku sukcesu na rynku jest niedostateczny kapitał inwestorów. Na koncie inwestora muszą znajdować się środki wystarczające mu do zagwarantowania otwartych pozycji w razie wahań na rynku. Jest to jeszcze ważniejsze w przypadku handlu jednodniowego, gdzie pozycje pozostają otwarte przez całą sesję giełdową. Dodatkowo stosowanie wysokiej dźwigni na koncie bez wystarczających środków może tworzyć dodatkowe zagrożenia, w tym utratę całego zainwestowanego kapitału.

Koszty transakcji

Koszty transakcji

Ponieważ z handlem jednodniowym może wiązać się otwarcie i zamknięcie wielu inwestycji w ciągu jednego dnia, przy formułowaniu strategii należy uwzględnić koszty każdej transakcji. Zarówno spready, jak i prowizje oblicza się na jedną transakcję, co oznacza, że im więcej transakcji dokona inwestor, tym więcej nagromadzi kosztów. Stąd skuteczną strategią handlu jednodniowego musi być taka, na podstawie której inwestor jest w stanie zarobić wystarczająco dużo na transakcjach przez cały dzień, aby pokryć odpowiednie koszty i jeszcze osiągnąć zysk.

Psychologia handlu

Psychologia handlu

Psychologia handlu jest niezwykle ważna, jeśli chodzi o inwestycje na rynkach finansowych. W przypadku handlu jednodniowego do uwzględnienia są dodatkowe czynniki presji, ponieważ duże transakcje należy składać szybko i monitorować je przez cały dzień. W istocie odniesienie sukcesu wymaga ogromnych przygotowań i determinacji, a także mądrej strategii zarządzania ryzykiem, która ochroni inwestorów przed potencjalnymi wahaniami na rynku.

Dlaczego warto zajmować się handlem jednodniowym z LCG?

Obrót ponad 7000 instrumentów
Obrót ponad 7000 instrumentów
Niskie spready od 0,2 pips
Niskie spready od 0,2 pips
Szybka realizacja zleceń
Szybka realizacja zleceń
Niezwykła płynność gwarantowana przez banki ze światowej czołówki
Niezwykła płynność gwarantowana przez banki ze światowej czołówki