Handel CFD jest złożoną kwestią i wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. Należy pamiętać, że 69% naszych kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD. Należy zastanowić się, czy zrozumiałe jest działanie CFD i czy można sobie pozwolić na ponoszenie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Czym jest Forex?

Rynek dewizowy, dla którego często używa się skrótu Forex lub po prostu FX, funkcjonuje na zasadzie wymiany globalnych walut na zdecentralizowanym rynku, znanej także jako wymiana walut w obrocie pozagiełdowym. Rynek ten jest największy i najbardziej płynny na świecie, a średni dzienny obrót na nim wynosi ok. 5 bilionów USD. Znacznie więcej inwestuje się na rynku Forex niż na pozostałych. Rynek walutowy ze względu na swoje rozmiary góruje nad rynkiem papierów dłużnych i akcji, na którym dzienne obroty są znacznie niższe.

KTO HANDLUJE NA RYNKU DEWIZOWYM?

Z perspektywy historycznej rynek walutowy był dostępny jedynie dla dużych instytucji finansowych i osób o wysokiej wartości netto, jednak innowacje technologiczne w ciągu ostatnich 20 lat umożliwiły inwestorom każdej wielkości na kupno lub sprzedaż walut na rynku Forex z każdego miejsca na świecie dzięki użyciu innowacyjnych platform inwestycyjnych. Niektórzy główni uczestnicy rynku Forex to:

KTO HANDLUJE NA RYNKU DEWIZOWYM?

Rządy i banki centralne

Niektórzy spośród największych graczy na rynku Forex wykorzystujący wymianę walut do zarządzania podażą pieniądza i wprowadzania zmian w polityce monetarnej to rządy ważniejszych państw i ich banki centralne, w tym Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych, Bank Anglii oraz Europejski Bank Centralny.

Bardziej znane banki

Kilka największych banków światowych np. Goldman Sachs, Deutsche Bank i Citibank zajmuje się na co dzień obrotem olbrzymich ilości walut na rynku Forex zarówno dla siebie, jak i dla swoich klientów, do których należą duże korporacje, agencje rządowe i osoby o wysokiej wartości netto.

Brokerzy Forex

Brokerzy Forex zapewniają inwestorom detalicznym każdej wielkości dostęp do globalnych rynków walutowych. Poprzez internetową platformę inwestycyjną broker jest swego rodzaju pośrednikiem dla inwestorów, którzy w zaciszu swojego domu mogą obracać walutami.

Inwestorzy detaliczni

Prawie jedna trzecia dziennego obrotu na rynku Forex pochodzi obecnie od inwestorów detalicznych. Oznacza to, że dokonują oni codziennie inwestycji walutowych na sumę ok. 1,5 biliona USD za pośrednictwem platform inwestycyjnych zapewnianych im przez pośredników Forex.

W JAKI SPOSÓB PRZEBIEGA OBRÓT WALUTAMI NA RYNKU FOREX?

Na rynku Forex handluje się parami walut. Oznacza to, że kiedy inwestor kupuje lub sprzedaje walutę, jednocześnie sprzedają lub kupują inną. Na przykład, jeśli chce kupić EURUSD, będzie jednocześnie kupował euro, a sprzedawał dolary. Pary walutowe często podzielone są na trzy oddzielne kategorie:

W JAKI SPOSÓB PRZEBIEGA OBRÓT WALUTAMI NA RYNKU FOREX?

Bardziej popularne pary

To dolar amerykański sparowany z inną bardziej popularną walutą. Przykłady bardziej popularnych par walut: EURUSD, GBPUSD, USDJPY i USDCAD.

Transakcje walutowe krzyżowe

Pary bez dolara amerykańskiego. Krzyżowe połączenia innych bardziej popularnych walut nazywa się również walutami z grupy „minors”. Przykłady walut krzyżowych to: EURGBP, EURJPY, GBPJPY i NZDCAD.

Pary walut egzotycznych (tzw. „exotics”)

To bardziej popularna waluta sparowana z walutą gospodarki wschodzącej. Przykłady par walut egzotycznych: USDHKD, CADMXN, EURSEK i JPYSGD.

Obrót walutą danego kraju przypomina inwestowanie w bogactwa jego gospodarki. Kiedy kraj rozwija się, a jego gospodarka kwitnie, następuje wzmocnienie waluty. Zachodzi też odwrotna zależność: kiedy kraj przechodzi kryzys, jego waluta będzie miała mniejszą wartość. W istocie inwestorzy na rynku Forex spekulują, że gospodarka jednego kraju osiągnie lepsze wyniki niż gospodarka innego. Na przykład, jeśli zdaniem inwestora gospodarka brytyjska będzie osiągała lepsze wyniki niż amerykańska, będzie kupował on GBPUSD (kupował funty, a sprzedawał dolary). Z drugiej strony jeśli gospodarka amerykańska z większym prawdopodobieństwem będzie miała się lepiej niż brytyjska, inwestor będzie sprzedawał GBPUSD (sprzedawał funty, a kupował dolary).

Major Pairs

CO WPŁYWA NA KURS WYMIANY WALUT?

Kiedy inwestor chce kupować lub sprzedawać waluty na rynku Forex, musi być świadom czynników wpływających na kurs wymiany walut, co pomoże mu w odpowiednim dopasowaniu swoich strategii. Dwa główne czynniki, na które warto zwrócić uwagę:

Zdarzenia na poziomie makrogospodarczym

Na kurs wymiany waluty znaczny wpływ mogą mieć wiadomości na poziomie makrogospodarczym, w tym ogłoszenie ważnych danych o inflacji, bezrobociu, stopach procentowych i produkcie krajowym brutto. Inwestorzy bacznie przyglądają się tym danym, aby znaleźć w nich wskazówki co do wahań na rynku.

Wydarzenia geopolityczne

Geopolityka również w znacznym stopniu wpływa na ceny walut. Do innych czynników, które znacząco odbijają się na wartości walut krajowych i które wszystkie mogą wywołać zmienność na rynku Forex, należą zmiany rządu, nowe przepisy prawne, podatki, przepisy o zatrudnieniu i taryfy handlowe.

Dla inwestorów ważne jest śledzenie na bieżąco wszystkich zbliżających się wydarzeń i ogłoszeń mających wpływ na ceny walut, aby nie dać się zaskoczyć podczas wystąpienia zmienności rynku. Do monitorowania zdarzeń wywołujących wahania na rynku inwestorzy mają do dyspozycji liczne narzędzia, w tym kalendarze ekonomiczne, które w razie konieczności pozwalają im na dopasowanie strategii.

Dlaczego warto przeprowadzać transakcje na rynku Forex z LCG?

Transakcje z udziałem ponad 60 par walutowych
Transakcje z udziałem ponad 60 par walutowych
Niskie spready od 0,8 pips
Niskie spready od 0,8 pips
Doskonała realizacja zleceń
Doskonała realizacja zleceń
Niezwykła płynność gwarantowana przez banki ze światowej czołówki
Niezwykła płynność gwarantowana przez banki ze światowej czołówki