Handel CFD jest złożoną kwestią i wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. Należy pamiętać, że 65% naszych kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD. Należy zastanowić się, czy zrozumiałe jest działanie CFD i czy można sobie pozwolić na ponoszenie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Czym jest dźwignia w przypadku Forex?

Dźwignia finansowa umożliwia inwestorom Forex kontrolowanie pozycji rynkowych, które są znacznie wyższe od kwoty inwestycji początkowej. W rzeczywistości dźwignia finansowa przybiera formę pożyczki, którą inwestor zaciąga u brokera, pomagającą mu w inwestowaniu na rynku dewizowym bez konieczności wykładania własnego wysokiego kapitału.

DLACZEGO KONIECZNA JEST DŹWIGNIA FINANSOWA?

Kiedyś inwestowanie na rynku Forex dostępne było wyłącznie dla większych instytucji finansowych i osób o wysokiej wartości netto. Wynikało to z faktu, że aby inwestor mógł osiągnąć znaczące zyski ze stosunkowo małych dziennych wahań na rynku Forex, musiał on inwestować wysoką kwotę kapitału, do którego zwykle nie mają dostępu inwestorzy detaliczni.

Jednak wraz z nadejściem Internetu i innych osiągnięć technologicznych rynek Forex stał się dostępny również dla tych, którzy chcą dokonywać transakcji w domowym zaciszu. W ciągu ostatnich dziesięciu lat dzienny obrót na rynku Forex wzrósł w postępie geometrycznym, kiedy na rynek wchodziła coraz większa liczba inwestorów detalicznych. Przyczyną tego gwałtownego wzrostu była dostępność instrumentów pochodnych na rynku Forex, takich jak kontrakty różnicowe (CFD), które pozwalają inwestorom spekulować co do tego, czy wartość walut wzrośnie czy spadnie bez brania odpowiedzialności za bazowe składniki aktywów.

Dźwignia finansowa stanowi ważny aspekt obrotu instrumentami pochodnymi np. CFD, ponieważ pozwala inwestorom ze stosunkowo małym kapitałem początkowym na wejście na rynek. Dzięki dźwigni finansowej transakcja, która zwykle wymagałaby zainwestowania 100 000 USD, może zostać zrealizowana przy kwocie wysokości zaledwie 1000 USD. To umożliwiło niedoszłym inwestorom, którzy wcześniej nie byli w stanie spełnić minimalnych wymogów wejścia na rynek, rozpoczęcie inwestycji na rynku dewizowym.

JAK DZIAŁA DŹWIGNIA FINANSOWA?

JAK DZIAŁA DŹWIGNIA FINANSOWA?

Dźwignię finansową wyraża się jako stosunek np.: 1:1, 1:10, 1:100. Kwota wykorzystywanej dźwigni oraz początkowa inwestycja inwestora razem określają rozmiar transakcji, które będą kontrolować. Na przykładzie inwestycji początkowej na poziomie 1000 USD pokażemy, że różne poziomy dźwigni finansowej miałyby następujący wpływ na wielkość transakcji dostępnych dla inwestora:

DŹWIGNIA WIELKOŚĆ TRANSAKCJI
1:1 (bez dźwigni) $1,000
1:5 $5,000
1:10 $10,000
1:20 $20,000
1:50 $50,000
1:100 $100,000

Jak widać z powyższej tabeli, im wyższą zastosowano dźwignię, tym większe transakcje może kontrolować inwestor. Mimo że stosowanie dźwigni może być dla niego korzystne, wiąże się z nią też pewne ryzyko. Aby dokładnie zrozumieć sposób, w jaki dźwignia finansowa może zarówno zwiększać zyski, jak i prowadzić do większych strat, inwestor musi najpierw pojąć koncepcję marży.

CZYM JEST MARŻA?

CZYM JEST MARŻA?

W znaczeniu podstawowym marża to depozyt wymagany do obsługi dźwigni finansowej. W istocie będzie to kwota, którą inwestor musi mieć na koncie i która zostanie zarezerwowana, kiedy otworzy on transakcję z wykorzystaniem dźwigni. Kwota wymaganej marży zależy od wielkości składanej transakcji i stosowanej dźwigni. Przy wielkości transakcji równej 1 standardowej locie (100 000 USD) wymagana marża zmieniałaby się w następujący sposób zależnie od wykorzystanej dźwigni:

DŹWIGNIA WYMAGANA MARŻA
1:1 100%
1:5 20%
1:10 10%
1:20 5%
1:50 2%
1:100 1%

Jak widać z powyższej tabeli, im wyższą zastosowano dźwignię finansową, tym niższej marży potrzeba do otwarcia pozycji na rynku. Zatem, jeśli inwestor chciałby otworzyć pozycję na rynku w postaci 1 standardowej loty (100 000 USD) z wykorzystaniem dźwigni finansowej 1:50, musiałby mieć na koncie kwotę 2000 USD, której można by użyć jako marży.

KORZYŚCI I WADY DŹWIGNI FINANSOWEJ

Jak wspomniano wcześniej, dźwignia finansowa jest korzystna dla inwestorów detalicznych, zwłaszcza tych z mniejszym kapitałem na inwestycje. Jednakże pomimo tego, że wykorzystywanie dźwigni może zwiększyć potencjalny zysk inwestora, wiąże się z tym też pewne ryzyko poniesienia wyższych strat.

Inwestorzy, którzy wchodzą na rynek bez wystarczającego kapitału i ze zbyt wysoką dźwignią, mogą szybko przekonać się, że cała inwestycja zostanie spisana na straty przy najmniejszych wahaniach na rynku. Ze względu na marżę wymaganą do zagwarantowania pozycji lewarowanej, jeśli inwestor zdecyduje się na wysoką dźwignię i zainwestuje kapitał jedynie w małej kwocie, większość, jeśli nie całość inwestycji zostałaby zarezerwowana jako marża. Oznacza to, że jeśli wahnięcia na rynku odbyłyby się na jego niekorzyść, groziłaby mu utrata całego zainwestowanego kapitału w jednej transakcji.

W istocie ogromne znaczenie dla inwestorów chcących po raz pierwszy wejść na rynek i dokonać transakcji ma dogłębne zrozumienie sposobu funkcjonowania zarówno dźwigni, jak i marży, a także rynku Forex. Konieczne jest także posiadanie mądrej strategii zarządzania ryzykiem, w tym wykorzystywanie dźwigni na odpowiednim poziomie w oparciu o dostępny kapitał, a także stosowanie poziomów zleceń stop-loss i take-profit. Na koniec zawsze zaleca się osobom początkującym rozpoczęcie transakcji na koncie demonstracyjnym przed zainwestowaniem rzeczywistych środków, ponieważ pozwoli to im na oswojenie się z rynkiem i opracowanie strategii inwestowania bez ryzyka utraty własnego kapitału.

Dlaczego warto przeprowadzać transakcje na rynku Forex z LCG?

Transakcje z udziałem ponad 60 par walutowych
Transakcje z udziałem ponad 60 par walutowych
Niskie spready od 0,8 pips
Niskie spready od 0,8 pips
Doskonała realizacja zleceń
Doskonała realizacja zleceń
Niezwykła płynność gwarantowana przez banki ze światowej czołówki
Niezwykła płynność gwarantowana przez banki ze światowej czołówki