Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 66% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.

Trading-guider

UTVECKLA DIN TRADING-KUNSKAP

På LCG vill vi erbjuda traders på alla erfarenhetsnivåer omfattande utbildningsmaterial för att hjälpa dem utöka sin kunskap om finansmarknaderna ytterligare.

Introduktion till trading

Vad är forex?

Vad är forex?

Foreign exchange, ofta förkortad forex eller helt enkelt FX, syftar på handeln med globala valutor på en decentraliserad marknadsplats – även känd som…
Läs mer
Fördelar och nackdelar med derivathandel

Fördelar och nackdelar med derivathandel

Contracts for Difference, eller CFD:er som de vanligtvis kallas för, är derivatinstrument som möjliggör för traders att spekulera bland ett brett utbu…
Läs mer
Vad är finansiell spread betting?

Vad är finansiell spread betting?

Finansiell spread betting är en flexibel form av derivathandel som låter investerare spekulera på huruvida värdet på ett instrument kommer att stiga e…
Läs mer
Vad är hävstång inom valuta?

Vad är hävstång inom valuta?

Finansiell hävstång gör att valutahandlare kan kontrollera marknadsplaceringar som är mycket större än deras initiala investering. Effektivt tas finan…
Läs mer
Vad är day trading?

Vad är day trading?

Day trading (daghandel) innebär att köpa och sälja ett finansiell värdepapper under en enda handelsdag. Investerare kända som day traders som följer d…
Läs mer
Vad är CFD:er?

Vad är CFD:er?

Contracts for Difference (CFD:er) är finansiella derivat som låter investerare spekulera huruvida priset på ett specifikt instrument kommer att stiga…
Läs mer

Manualer

Hur man investerar i aktier

Hur man investerar i aktier

Aktiehandel går ut på att investera i ett publikt listat företag eller företagsgrupp genom att köpa ett antal av företagets aktier, även kallat "stock…
Läs mer
Hur man handlar med optioner

Hur man handlar med optioner

En option är ett finansiellt derivat som representerar ett kontrakt där en köpare får rätten men inte skyldigheten att köpa eller sälja ett finansiell…
Läs mer
Hur man investerar i valutor

Hur man investerar i valutor

Foreign exchange, ofta förkortad forex eller helt enkelt FX, anses vara den största och mest likvida marknaden i världen. Med en daglig genomsnittlig…
Läs mer