Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 69% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.

Hur man investerar i valutor

VAD ÄR FOREX?

Foreign exchange, ofta förkortad forex eller helt enkelt FX, anses vara den största och mest likvida marknaden i världen. Med en daglig genomsnittlig omsättningsvolym på ungefär $5 trilioner, överträffar valutamarknaden många andra och mer taditionella investeringar såsom aktiemarknaden. Valtamarknaden är decentraliserad, vilket betyder att det inte finns någon central plats där affärerna genomförs, i stället handlas valuta "over the counter (OTC).

VAD ÄR FOREX?

Historiskt var valutamarknaden endast tillgänglig för stora finansiella organisationer och individer med stora nettoförmögenheter. Den tekniska utvecklingen har dock gjort det möjligt för alla att investera på valutamarknaden online och över 30 % av den dagliga valutahandeln genomförs nu av småinvesterare. Den exponentiella tillväxten i antalet småinvesterare som handlar med valuta har möjliggjorts genom introduktionen av derivat, såsom Contracts for Difference (CFD:er). Genom att investera i dessa derivat kan småinvesterare spekulera på huruvida värdet på valutor kommer att stiga eller falla, utan att äga den underliggande tillgången.

HUR FUNGERAR VALUTAHANDEL?

Valutahandelssessioner

Valutahandelssessioner

Valutamarknaden är öppen för handel 24 timmar per dygn, 5 dagar i veckan, och separeras vanligtvis upp i tre sessioner som överlappar varandra under dagen:

  • Den asiatiska eller Tokyo-sessionen Större ekonomiska data om regionen som kan påverka hela handelsdagen släpps under denna session. Förhöjd aktivitet förväntas i valutapar som innefattar den japanska valutan yen
  • Den europeiska, eller London-sessionen Den här sessionen överlappar stängningen av den asiatiska sessionen och ser släppet av viktiga data från Europa. Likviditeten är högst under den här sessionen och ökad aktivitet förväntas i par som innefattar euron och brittiskt pund
  • Den nordamerikanska, eller New York-sessionen Sammanfallande med den andra delen av den europeiska sessionen är handelsvolymerna de största under den här sessionen. Signifikanta prisrörelser förväntas i par innefattande den amerikanska dollarn

Valutapar

Valutainvesteringar involverar handel med valutor i par, vilket innebär att investerare samtidigt köper en valuta medan de säljer en annan. Valutapar delas upp i tre kategorier:

Valutapar
  • Stora par Topphandlade valutapar där USD handlas tillsammans med stora valutor. Stora valutor innefattar EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD och NZD
  • Korsvalutapar Valutapar där en av se stora valutorna, annan än USD, handlas tillsammans med andra valutor. Korsningr mellan andra stora valutor (EUR, GBP, JPY) är kända som små valutor, eller "Minors"
  • Exotiska par Par som innefattar en av de stora valutorna kombinerad med någon från en växande ekonomi.

Priset på en valuta är en avspegling av hur positiva eller negativa marknadsförväntningarna på den framtida ekonomiska hälsan i ett land eller en region kommer att bli. I grunden när investerare effektivt spekulerar på resultatet av ett lands ekonomiska hälsa mot ett annat. Om en investerare till exempel tror att den brittiska ekonomin kommer att överträffa euro-området, kommer denne att sälja valutaparet EUR/GBP (sälja euro och köpa pund). Å andra sidan, om euro-områdets ekonomi sannolikt kommer att växa i jämförelse med den brittiska, skulle en handlare köpa EUR/GBP (köpa euro och sälja pund).

Faktorer som påverkar valutamarknaden

En av de mest utmanane aspekterna av att lära sig investera i valuta är att veta när man ska köpa och när man ska sälja specifika valutapar. Det finns flera faktorer som påverkar marknadspriserna som investerarer söker efter för att fatta informerade beslut:

Faktorer som påverkar valutamarknaden
  • Ekonomiska kungörelser Ekonomiska kungörelser släpps frekvent för de involverade läderna i de topphandlade valutaparen och är viktiga indikatorer som kan bidra med insikt i hur marknadspriserna kan komma att röra sig, vilket låter investerare göra lämplig placering
  • Globala nyheter och händelser Större nyheter och händelser innefattar nationella val, handelsavtal, nya regeringspolicyer och geopolitiska spänningar som alla kan ha stor påverkan på valutamarknaden. Att hålla sig uppdaterad på de senaste nyheterna kan hjälpa investerare att planera sina handelsstrategier

Handla med finansiell hävstång

En av funktionerna med att handla med derivat såsom CFD:er på valuta är möjligheten att använda finansiell hävstång. Detta gör det möjligt för investerare att kontrollera större marknadsplaceringar än värdet på den ursprungliga investeringen. Hävstång uttrycks i ett förhållande (1:1, 5:1, 20:1) och inom valutahandel innebär det att en investerare använder en liten del av sina egna medel medan man lånar ett belopp från valutamäklaren för att öka volymen på affären. Om en investerare till exempel handlar med $1 000 av sina egna medel, använder en hävstång på 1:5 skulle det göra det möjligt att kontrollera placeringar på upp till $5 000. Finansiell hävstång kan hjälpa investerare att öka sin potentiella vinst men det involverar även risker som behöver förstås och hanteras korrekt.

VALUTAINVESTERING FÖR NYBÖRJARE

Genom tekniska framsteg har valutahandel för nybörjare blivit lätt tillgänglig online. Innan man påbörjar sin resa inom finansmarknaden ska nybörjare se till att de har tillräckligt förståelse för hur handel med valuta fungerar och de risker som den innefattar vid användning av finansiell hävstång. Det rekommenderas därför alltid att nya investerare studerar det tillgängliga utbildningsmaterialet, och börjar med att öppna ett demo-konto, där de kan testa sina affärsstrategier utan att riskera något av sitt eget kapital. Dessutm ska man tillämpa en omfattande riskhanteringsstrategi som innefattar användandet av lämpliga nivåer på hävstång och att använda Stop Loss- och Take Profit-nivåer är av avgörande betydelse.

Varför handla valutor med LCG?

Fler än 60 valutapar att handla
Fler än 60 valutapar att handla
Låga spreads från 0.8 pips
Låga spreads från 0.8 pips
Överlägsen orderexekvering
Överlägsen orderexekvering
Djup likviditet från toppbanker
Djup likviditet från toppbanker