Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 65% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.

Hur man investerar i aktier

Aktiehandel går ut på att investera i ett publikt listat företag eller företagsgrupp genom att köpa ett antal av företagets aktier, även kallat "stocks". Ett företags aktier blir tillgängliga för handel när de slutfört en så kallad "Initial Public Offering (IPO) och kan köpas på aktiemarknaden. När man handlar med aktier är en investerares framgång egentligen kopplad till företaget de investerat i. När nyheter om företaget är positiva stiger dess aktier och ger vinst åt investeraren. Å andra sidan, om företaget inte går bra faller dess aktiepris och investeraren upplever förluster.

How to invest in shares

HUR MAN KÖPER OCH SÄLJER AKTIER ONLINE

Även om aktiehandel traditionellt gjorts på fysiska börser, där transaktionerna genomfördes på handelsgolvet, innebär ökningen av handel online en stor procentandel av aktiehandeln nu sker digitalt.

Införandet av finansiella derivat som Contracts for Difference (CFD) har också gjort det möjligt för småinvesterare att investera i företagsaktier med mindre startkapital genom användningen av finansiell hävstång. Ytterligare en fördel med aktiehandel med derivat är att då en investerare spekulerar på priset på en företagsaktie kan man handla både på stigande och fallande marknader, och därmed öka investeringsmöjligheterna. Dessutom finns inget ägarskap av den underliggande tillgången och investerare kan undvika avgifter som är kopplade till traditionell aktiehandel, medan de ändå drar nytta av vinstbetalningar.

HUR MAN KÖPER OCH SÄLJER AKTIER ONLINE

Genom att använda en mäklare som erbjuder aktiehandel, som LCG (LCG) kan investerare köpa och sälja aktier i en mängd globala företag online, från ett enda handelskonto. Om en investerare förväntar sig att ett företags aktievärde kommer att stiga, kan de gå lång dvs (köpa). Om de förväntar sig att aktiepriset kommer att falla kan de gå kort (sälja).

HUR MAN KÖPER OCH SÄLJER AKTIER ONLINE

Aktiehandel genom derivat kan vara lönsamt men det finns risker involverade som investerare ska vara medvetna om innan de går in på marknaden. Det finns även ett antal faktorer som kan påverka företagets aktiepris, vilket är viktiga för investerare att känna till om de vill bli framgångsrika.

FAKTORER SOM PÅVERKAR AKTIEPRISER

En del av att lära sig investera i aktier handlar om att förstå de faktorer som kan påverka värdet på ett företags aktier. De investerare som kan uppleva störst framgång i aktiehandel är de med omfattande erfarenhet av hur aktiemarknaden rör sig och varför, liksom en djup kunskap om företagen de investerar i.

Positiva resultatrapporter

Ett företags presentation av resultatrapporter är en bidragande faktor till dess påverkan på aktiepriset. Rapporter som visar ett resultat över förväntan i områden som vinster och omsättning kan få ett företags aktiepris att klättra. Å andra sidan kan svaga siffror ha en mycket negativ påverkan på aktiepriset.

Produktlanseringar

Nyheter om att ett företag planerar en lansering av en innovativ eller revolutionerande ny produkt kan också påverka aktiepriset. Sådana kungörelser kan leda till positiva förväntningar på ett företags framtida ekonomi och kan därför leda till ett stigande aktievärde. Om kungörelsen om en ny produkt däremot får ett svagt eller negativt mottagande, kan företagets aktievärde lida.

Ändringar i ledningen

Ändringar i ett företags ledning kan ha stor effekt på företagets aktiepris. Personer i dessa positioner har mycket att säga till om hur ett företag rö

Handla med ansvar: Handel med derivat (CFD:er) medför en hög risknvå på ditt kapital och kan resultera i förluster. Innan du beslutar dig för att handla behöver du se till att du förstår riskerna med dina investeringsmål och ta hänsyn till din erfarenhetsnivå. Tidigare derivatresultat är inte en pålitlig indikator på framtida resutat. Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 65% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar. Läs noggrant relevant riskförklaring som finns tillgänglig här Juridisk dokumentation.

LCG Limited (LCG) är ett företag registrerat i England och Wales med registrerat nummer: 3218125. LCG är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority (FCA) med referensnummer: 182110. Den registrerade adressen för LCG och LCG är: 80 Cheapside, London EC2V 6EE.

Webbplatsen www.lcg.com drivs av LCG.