Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 69% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.

Vad är CFD:er?

Contracts for Difference (CFD:er) är finansiella derivat som låter investerare spekulera huruvida priset på ett specifikt instrument kommer att stiga eller falla, utan att äga den underliggande tillgången. Contracts for Difference har vuxit i popularitet under senare år, vilket möjliggjort för småhandlare att investera i olika finansiella instrument, som valuta, aktier, index och råvaror över internet, med minimal initial investering, genom användningen av finansiell hävstång.

FÖRDELARNA MED DERIVATHANDEL

Då Contracts of Difference är derivata instrument är vinsterna undantagna från avgifter associerade med traditionell handel, såsom stämpelskatt. CFD-handel låter också investerare använda högre nivåer av finansiell hävstång jämfört med traditionell handel, vilket innebär en mindre initial investering för att öppna en placering på marknaden.

FÖRDELARNA MED DERIVATHANDEL

En annan fördel är att investerare genom onlinemäklare som LCG (LCG) har tillgång till flera olika värdepappersklasser genom ett enda tradingkonto. Det gör det möjligt för traders att göra placeringar på en mängd finansiella instrument, utan att behöva krångla med flera konton och avgifter för respektive. Investerarna kan sedan enkelt dela upp sina portföljer från ett enda konto genom att investera i valutor, guld, olja, företagsaktier och mycket mer.

Vid handel med derivat kan investerare också tjäna på både stigande och fallande marknader. Detta på grund av möjligheten att både köpa (gå långt) och sälja (go kort) vid handel med contracts for difference, och ger därmed handlare ytterligare sätt att tjäna pengar jämfört med traditionella investeringsmetoder.

RISKERNA INVOLVERADE MED CFD-HANDEL

Även om CFD-handel har flera fördelar involverar det även en viss risk. På grund av derivatinstrumentens natur och det faktum att de handlas med högre nivåer av finansiell hävstång, kan oerfarna investerare snabbt förlora hela sitt investerade kapital.

Innan man börjar handla med CFD:er ska en investerare se till att du har en detaljerad förståelse för hur derivatinstrument fungerar och de risker de för med sig. Att formulera en lämplig riskstrategi är därför viktigt innan man går in på marknaden, och det rekommenderas att lägga ner tid på att handla på ett Demo-konto, vilket ger möjligheten att bygga en effektiv strategi i en riskfri miljö.

Varför handla derivat med LCG?

Över 7 000 instrument att handla med
Över 7 000 instrument att handla med
Låga spreads från 0.2 pips
Låga spreads från 0.2 pips
Överlägsen orderexekvering
Överlägsen orderexekvering
Djup likviditet från toppbanker
Djup likviditet från toppbanker