Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 65% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.

Vad är day trading?

Day trading (daghandel) innebär att köpa och sälja ett finansiell värdepapper under en enda handelsdag. Investerare kända som day traders som följer denna praxis använder vanligtvis höga nivåer av finansiell hävstång för att maximera vinsten de kan få från små marknadsrörelser. Day trading är vanligast förekommande på valuta- och aktiemarknaderna.

HUR FUNGERAR DAY TRADING?

På grund av den korta tidsramen och användningen av höga nivåer av hävstång för att maximera vinsten, är day trading normalt reserverat för erfarna investerare som har kunskap om finansmarknaden. För att bli framgångsrik måste en investerare utveckla en tydlig strategi och ha tillräckligt med disciplin för att klara sig bra.

Day traders fokuserar sin aktivitet på endast några få värdepapper, öppnar sina placeringar på marknaden under en handelsdag och stänger dem innan dagen avslutas. Att följa de senaste ekonominyheterna och händelserna är väldigt viktigt för en day trader, så det hjälper dem att skapa en bild av hur ett specifikt värdepapper kommer att prestera under dagen, och låter dem justera sin strategi i enlighet med det.

HUR FUNGERAR DAY TRADING?

Tekniska analyser är också viktigt för att genomföra en framgångsrik day trading-strategi. Genom att använda en mängd indikatorer kan investerare analysera markaden och utveckla en idé om hur ett visst värdepapper kommer att röra sig, hur stark rörelsen kan bli och hur länge den kan vara. Att kombinera tekniska och fundamentala analyser ger erfarna investerare ett försprång till andra när de använder day trading på finansmarknaden.

Användningen av höga nivåer av hävstång är också nyckeln till många day trading-strategier, då detta möjliggör för investerare att kontrollera större placeringar på markaden med en mindre initial investering. Då prisrörelser ofta kan vara små, kan hävstång hjälpa investerare att maximera sin vinst de kan göra på en enda dag. Detta är en annan anledning till varför day trading ofta genomförs av erfarna investerare, då användningen av finansiell hävstång kan vara riskfyllt, och kräver en djup förståelse för marknaden och en adekvat strategi för att hantera de involverade riskerna.

DAY TRADING-STRATEGIER

Det finns flera olika day trading-strategier som investerare kan följa, såsom:

Trendhandel

Trendhandel

Trendhandel handlar om att studera prisdiagrammet för en tillgång inom en längre tidsram för att identifiera marknadstrenden. När den har identifierats kommer en investerare gå till en mindre tidsram på samma prisdiagram och leta efter affärsmöjligheter som följer en övergripande trend. Om till exempel valutaparet EUR/USD tendar uppåt inom ett 4-timmarsintervall, kan en investerare byta till en 15 minuters tidsram och hitta möjilgheter att gå långt på paret.

Bakvänd trendhandel

Liksom trendhandel involverar den här day trading-strategin att identifiera tydliga marknadstrender i en längre tidsram och sedan hitta möjligheter att placera affärer i motsatt riktning under en kortare tidsram. Syftet med detta är att försöka identifiera slutet på marknadstrenden och tjäna på tillbakagången. Detta är en mer riskfylld strategi men kan leda till stora vinster. Om Apples aktie till exmepel befinner sig i en uppåtgående trend som verkar sakta av inom 4-timmarstidsramen, kan en investerare söka efter möjlgheter att gå kort på aktien i en 15 minuters tidsram för att tjäna på en potentiell tillbakagång.

Utbrottshandel

Utbrottshandel handlar om att identifiera när ett värdepapper har varit i en konsolideringsperiod, med andra ord, handlats mellan support- och resistance-raderna som har hållits stark. En investerare kan sedan placera affärer på någon sida av linjen, med hopp om att värdepappret ska bryta ut och bilda en ny trend. Den här day trading-strategin är vanligtvis mer effektiv när priset på ett värdepapper har handlats inom en väldigt snäv ram. Investerare bör ta målvinst lika med antalet pips som har fått upp det tidigare handelsomfånget.

PROBLEMEN MED DAY TRADING

Det finns ett antal faktorer som påverkar potentiell vinst på en day trading-approach, vilket investerare bör ta hänsyn till innan de fortsätter med en sådan strategi.

Nödvändigt kapital

Att vara underkapitaliserad är en av huvudorsakerna traders kämpar med för att lyckas på marknaden. Ett tradingkonto måste ha tillräckligt med medel för att garantera en investerare att kunna öppna placeringar i händelse av marknadsrörelser. Detta är ännu viktigare när det gäller day trading, där placeringarna lämpnas öppna under en handelsdag. Dessutom kan användningenav hög hävstång med ett underkapitaliserat konto leda till ökade risker, såsom förlust av allt investerat kapital.

Transaktionskostnader

Transaktionskostnader

Eftersom day trading kan innefatta öppning och stängning av ett antal affärer under en enda dag, måste transaktionskostnaderna för vare affär tas i beaktande när en strategi formuleras. Både spreads och provision beräknas på per affärsbasis, vilket innebär att ju fler affärer en investerare gör, desto fler kostnader kommer uppstå. Därför måste en framgångsrik day trading-strategi vara en där en investerare kan tjäna tillräckligt på affärerna under dagen för att både täcka kostnaderna och ändå göra vinst.

Handelspsykologi

Handelspsykologi

Handelspsykologi är av avgörande betydelse när det gäller att investera på finansmarknaderna. När det gäller day trading finns ytterligare tryck att överväga då stora affärer måste placeras snabbt och övervakas under dagen. Att bli framgångsrik kräver därför en stor del förberedelse och beslutsamhet, liksom en tydlig riskhanteringsstrategi för att skydda investerare mot potentiella marknadsrörelser.

Varför day trading med LCG?

Över 7 000 instrument att handla med
Över 7 000 instrument att handla med
Låga spreads från 0.2 pips
Låga spreads från 0.2 pips
Snabb orderexekvering
Snabb orderexekvering
Djup likviditet från toppbanker
Djup likviditet från toppbanker