Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 70% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.

Professionell Trading

Hävstångsinformation för professionella kunder

Vi är medvetna om att vissa kunder kanske vill ansöka om uppgradering från privat till professionell.

Vänligen läs informationen nedan noggrant och om du tror att du kvalificerar dig som professionell investerare, följ sedan länken för att starta ansökan om du vill

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) tillkännagav sitt beslut att genomföra interventionsåtgärder som inkluderar att begränsa hävstångseffekten för privatkunder till mellan 30: 1 och 2: 1, beroende på volatiliteten hos den underliggande tillgången som handlas. Dessa ändringar genomfördes den 1 augusti 2018.

Dessa begränsningar gäller inte professionella kunder. Medan lägre marginalnivåer kommer att finnas tillgängliga för professionella kunder är det viktigt att notera de risker som är förknippade med detta.

Skydd du behåller

Segregation av dina pengar

LCG Limited (nedan kallad LCG UK) och LCG (Cyprus) Limited (nedan kallad LCG CY) kommer att behålla ett belopp som motsvarar ditt konto värde för varje konto du håller hos oss i ett segregerat kund bankkonto såvida inte båda parter är överens om Överföring av medel i separat dokumentation.

Financial Services Compensation Scheme/ Investor Compensation Fund

Som individ är du berättigad till FSCS skydd på upp till 85 000 £ som du har hos oss om du är registrerad under LCG UK.
protected.fscs.org.uk

Din investering täcks av Investors Compensation Fund, som täcker berättigade investeringar på upp till €20 000 per person, per företag, om du är registrerad under LCG CY.
www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/

Financial Ombudsman Service

Som enskild (konsument) och kund hos LCG UK kan du kanske använda FOS om du inte är nöjd med resultatet av ett klagomål till oss.
www.financial-ombudsman.org.uk

Om du upplever att din reklamation inte lösts tillfredsställande, har du möjlighet att hänvisa din reklamation till The Financial Ombudsman of the Republic of Cyprus, om du är registrerad under LCG CY
www.financialombudsman.gov.cy

Rätt till att begära en annan kategorisering

Du behåller rätten att begära en annan kategorisering närsomhelst, till exempel om du vill få en högre nivå på regleringsskydd.

Skydd du förlorar

Riskvarningar

LCG UK och LCG CY är inte skyldiga att ge dig de nuvarande riskvarningar som vi måste tillhandahålla till privatkunder eller någon standardiserad riskvarning som införs i framtiden i samband med transaktioner i komplexa finansiella produkter.

Hävstångsbegränsningar

LCG UK och LCG CY är skyldiga att begränsa hävstångseffekten till mellan 30: 1 och 5: 1 på de produkter vi erbjuder till privatkunder. Högre hävstång som är tillgänglig för professionella kunder kan motverka investerare och förluster kan överstiga inlåning

Negativ balansskydd

Privatkunder drar nytta av negativt balansskydd som ESMA har infört. Detta krav är redan tillgängligt för alla privatkunder registrerade under LCG CY. Denna funktionalitet kommer emellertid inte att vara tillgänglig för professionella kunder vars konton kan falla under underskott.

Affärspolicy

Vissa delar av våran affärspolicy, som exempelvis kundkommunikation och utförande av order, kan skilja sig från de som tillhandahålls till privatkunder. Professionella kunder förväntas också ha en viss nivå av förståelse