Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 70% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.

PRIIPs key information documents

Under MiFID II, a new Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) Regulation comes into effect on 1st January 2018 which requires financial product “manufacturers” to produce Key Information Documents (KIDs) for each product they produce describing the key features, costs, risks and rewards. These documents aim to help you to better understand the nature, risks, costs and potential gains and losses associated with trading our products.