Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 66% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.

Handla ansvarsfullt

Att förstå riskerna som är inblandade

Deivat (CFD:er) är finansiella derivativa hävstångsprodukter som låter traders spekulera på stigande eller fallande priser på globala finansmarknader, såsom aktier, index, råvaror, utan att äga den underliggande produkten.

Hos LCG lägger vi stor vikt vid utbildning, för att hjälpa dig att förstå riskerna och hjälpa dig att fatta välinformerade handelsbeslut.

Om du är ny inom handel har du möjlighet att öppna ett LCG-demokonto för att lära dig grunderna och öva med riskfri handel.

Om hävstång

CFD är en hävstångsprodukt, vilket innebär att du kan få exponering för marknaderna genom att sätta in bara en bråkdel av det totala värdet av den handel du vill utföra.

Hävstång fungerar emellertid åt båda hållen. Detta innebär att medan du kan göra en potentiell vinst om marknaden rör sig till din fördel, kan dina förlster förstoras om marknaden går åt motsatt håll. Oavsett kan du inte förlora mer än din ursprungliga investering tack vare "Negative Balance Protection (Negativt saldoskydd)" "NBP").

Om du är ny inom handel med hävstångsprodukter har du möjlighet att öppna ett gratis LCG-demokonto för att bekanta dig med till hävstångshandel.

Effektiv användning av riskhantering

Korrekt riskhantering är väsentligt inom handel. Oavsett om du är ny inom handel eller en erfaren handlare, bör betydelsen av riskhantering inte underskattas. Nedan följer några viktiga faktorer att tänka på när det gäller risk- och penninghantering:

  • Handla bara med pengar du har råd att förlora.
  • Använd en "stop loss"-order. På LCG Trader-plattformen kan detta göras när handeln placeras och vi erbjuder ett antal olika stop loss-verktyg. Att ha en order på plats för att automatiskt minska dina förluster när marknaden rör sig mot dig är ett viktigt verktyg för att skydda mot stora förluster.
  • Riskera endast en liten andel av ditt kapital på varje affär. Det betyder att ingen affär bör ha en stor negativ inverkan på ditt kontosaldo.
  • Planera hur du tänker stänga din handel med vinst. På LCG Trader-plattformen kan du ställa in en "take profit"-order när du placerar handeln. Det betyder att om marknaden når din avsedda vinst, kommer den att låsas in oavsett om du är inloggad.

När du handlar CFD med LCG har du tillgång till ett komplett utbud av riskhanteringsverktyg. Detta kan hjälpa dig att effektivt hantera din exponering och minska dina förluster innan du ens har placerat den faktiska handeln.