CFDs เป็นสินทรัพย์ที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่สูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็วเนื่องจากการมีเลเวอเรจเกี่ยวข้อง 65% ของนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFDs คุณควรเข้าใจถึงการทำงานของ CFDs และคำนึงว่าคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

การเทรดแบบเดย์เทรดคืออะไร

การเทรดแบบเดย์เทรดคือการใช้หลักการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงินภายในวันซื้อขายวันเดียว นักลงทุนที่ใช้หลักการนี้ หรือที่เรียกว่านักลงทุนเดย์เทรด มักใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจทางการเงินที่สูงเพื่อเพิ่มผลกำไรที่สามารถรับได้จากการเคลื่อนไหวของตลาดเพียงเล็กน้อยให้สูงสุด การเทรดแบบเดย์เทรดมักพบได้บ่อยที่สุดในตลาดหุ้นและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

วิธีการเทรดแบบเดย์เทรด

เนื่องจากการเทรดรูปแบบนี้เกี่ยวข้องกับกรอบระยะเวลาสั้นๆ และมีการใช้เลเวอเรจที่สูงเพื่อเพิ่มกำไรให้สูงสุด โดยปกติการเทรดแบบเดย์เทรดจึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน เพื่อให้ประสบความสำเร็จ นักลงทุนต้องคิดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและมีวินัยเพียงพอที่จะปฏิบัติตามกลยุทธ์นั้น

นักลงทุนเดย์เทรดเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ไม่กี่รายการเท่านั้น โดยจะเปิดสถานะของตนในตลาดตลอดทั้งวันซื้อขายและปิดสถานะก่อนหมดวัน การติดตามข่าวและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมีความสำคัญมากที่สุดสำหรับนักลงทุนเดย์เทรด เนื่องจากการติดตามข่าวและเหตุการณ์เหล่านี้ช่วยอธิบายว่าสินทรัพย์หนึ่งๆ จะมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรในช่วงวัน ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับกลยุทธ์ของตนได้อย่างสอดคล้อง

วิธีการเทรดแบบเดย์เทรด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังมีความสำคัญในการดำเนินกลยุทธ์การเทรดแบบเดย์เทรดให้ประสบความสำเร็จ นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ตลาดได้โดยใช้ตัวบ่งชี้ต่างๆ และพิจารณาว่าสินทรัพย์หนึ่งๆ อาจเคลื่อนไหวอย่างไร การเคลื่อนไหวนั้นอาจมีขอบเขตมากเพียงใด และจะคงอยู่นานเพียงใด การผสมการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเข้าด้วยกันจะให้นักลงทุนที่มีประสบการณ์นำหน้านักลงทุนอื่นๆ เมื่อเทรดแบบเดย์เทรดในตลาดการเงิน

การใช้เลเวอเรจในระดับสูงยังเป็นปัจจัยสำคัญในกลยุทธ์การเทรดแบบเดย์เทรดมากมาย เพราะช่วยให้นักลงทุนสามารถควบคุมสถานะที่ใหญ่กว่าในตลาดได้ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่น้อยกว่า เนื่องจากราคามักเคลื่อนไหวในระดับต่ำ เลเวอเรจจึงช่วยให้นักลงทุนสามารถเพิ่มผลกำไรที่อาจได้รับในวันหนึ่งๆ ให้สูงสุดได้ ซึ่งเป็นอีกเหตุผลว่าทำไมการเทรดแบบเดย์เทรดจึงมักดำเนินการโดยนักลงทุนที่มีประสบการณ์ เพราะการใช้เลเวอเรจทางการเงินอาจมีความเสี่ยง และจำเป็นต้องมีความเข้าใจในตลาดอย่างรอบคอบและมีกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

กลยุทธ์การเทรดแบบเดย์เทรด

มีกลยุทธ์การเทรดแบบเดย์เทรดมากมายที่นักลงทุนสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งรวมถึง:

การเทรดตามแนวโน้ม (trend trading)

การเทรดตามแนวโน้ม (trend trading)

การเทรดตามแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการศึกษากราฟราคาของสินทรัพย์ในกรอบระยะเวลาที่นานกว่าเพื่อระบุแนวโน้มของตลาดโดยทั่วไป เมื่อระบุแนวโน้มแล้ว นักลงทุนจะกลับไปยังกรอบระยะเวลาที่สั้นกว่าในกราฟราคาเดียวกัน และมองหาโอกาสการเทรดที่เป็นไปตามแนวโน้มโดยรวม ตัวอย่างเช่น หากคู่สกุลเงิน EUR/USD มีแนวโน้มขาขึ้นในกรอบระยะเวลา 4 ชั่วโมง นักลงทุนสามารถเปลี่ยนไปยังกรอบระยะเวลา 15 นาทีและมองหาโอกาสที่จะเข้าสถานะซื้อ (long) ในคู่สกุลเงินนี้

การเทรดสวนแนวโน้ม (counter trend trading)

กลยุทธ์การเทรดแบบเดย์เทรดนี้เกี่ยวข้องกับการระบุแนวโน้มตลาดโดยทั่วไปที่กรอบระยะเวลานานกว่าคล้ายกับการเทรดตามแนวโน้ม จากนั้นจึงมองหาโอกาสที่จะส่งคำสั่งเทรดในทิศทางตรงกันข้ามในกรอบระยะเวลาที่สั้นกว่า หัวใจสำคัญของการเทรดแบบนี้คือ การพยายามระบุจุดสิ้นสุดของแนวโน้มตลาดและทำกำไรจากการกลับแนวโน้ม (reversal) กลยุทธ์การเทรดแบบนี้มีความเสี่ยงมากกว่า แต่อาจนำไปสู่ผลกำไรที่มากกว่าเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากหุ้น Apple อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและดูเหมือนว่าจะชะลอตัวในกรอบระยะเวลา 4 ชั่วโมง นักลงทุนสามารถมองหาโอกาสเพื่อขาย (short) หุ้นที่กรอบระยะเวลา 15 นาทีเพื่อใช้ประโยชน์จากการกลับแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

การเทรดแบบฝ่าวงล้อม (breakout trading)

การเทรดแบบฝ่าวงล้อมเกี่ยวข้องกับการระบุเวลาที่สินทรัพย์อยู่ในช่วงเวลาที่ราคามีการบีบอัดตัวในกรอบแคบๆ (consolidation) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเทรดในช่วงระหว่างเส้นแนวรับและแนวต้านที่แข็งแกร่ง จากนั้นนักลงทุนจะส่งคำสั่งเทรดในด้านใดด้านหนึ่งของช่วงดังกล่าว โดยมีความหวังว่าสินทรัพย์จะทะลุแนวรับ-แนวต้านและก่อให้เกิดแนวโน้มใหม่ กลยุทธ์การเทรดแบบเดย์เทรดนี้มักมีประสิทธิผลมากกว่าเมื่อราคาของสินทรัพย์มีแนวโน้มอยู่ในช่วงที่แคบมาก ๆ นักลงทุนควรตั้งเป้าหมายกำไรเท่ากับจำนวน pip ที่ทำให้เกิดช่วงการเทรดก่อนหน้านี้

ปัญหากับการเทรดแบบเดย์เทรด

มีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อผลกำไรที่เป็นไปได้ของแนวทางการเทรดแบบเดย์เทรด ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ก่อนดำเนินการตามกลยุทธ์นั้นๆ

เงินทุนที่จำเป็น

การมีเงินลงทุนต่ำเกินไปเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่นักลงทุนประสบปัญหาที่จะประสบความสำเร็จในตลาด บัญชีเทรดต้องมีเงินทุนอย่างเพียงพอ เพื่อรับประกันสถานะที่เปิดอยู่ของนักลงทุนในกรณีที่ตลาดมีความผันผวน ปัจจัยนี้จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปสำหรับการเทรดแบบเดย์เทรดซึ่งจะมีการเปิดสถานะไว้ตลอดทั้งวันซื้อขาย นอกจากนี้ การใช้เลเวอเรจที่สูงด้วยบัญชีที่มีเงินลงทุนต่ำเกินไปอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด

ต้นทุนการทำรายการ

ต้นทุนการทำรายการ

เนื่องจากการเทรดแบบเดย์เทรดเกี่ยวข้องกับการเปิดและการปิดการเทรดหลายรายการภายในวันเดียว ดังนั้นจึงต้องพิจารณาต้นทุนการทำรายการสำหรับการเทรดแต่ละรายการเมื่อคิดกลยุทธ์ ทั้งสเปรดและค่าคอมมิชชันจะคำนวณตามรายการการเทรด หมายความว่ายิ่งนักลงทุนเทรดมากเท่าใด ต้นทุนจะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น ดังนั้น กลยุทธ์การเทรดแบบเดย์เทรดที่ประสบความสำเร็จต้องเป็นกลยุทธ์ที่นักลงทุนสามารถทำเงินจากการเทรดได้มากพอตลอดทั้งวัน เพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนที่เกี่ยวข้องและยังทำให้ได้กำไรได้

ปรัชญาการเทรด

ปรัชญาการเทรด

ปรัชญาการเทรดมีความสำคัญสูงสุดสำหรับการเทรดในตลาดการเงิน และในกรณีของการเทรดแบบเดย์เทรดจะมีความกดดันเพิ่มเติมที่ต้องพิจารณา เนื่องจากต้องส่งคำสั่งเทรดที่มีขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วและต้องติดตามตลอดทั้งวัน ดังนั้น การจะประสบความสำเร็จในการเทรดได้นั้นจำเป็นต้องมีทั้งการเตรียมการและความมุ่งมั่นเป็นอย่างสูง รวมถึงต้องมีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อปกป้องนักลงทุนจากความผันผวนของตลาดที่อาจเกิดขึ้น

เหตุใดจึงควรเทรดแบบเดย์เทรดกับ LCG

ตราสารให้เทรดมากกว่า 7,000 รายการ
ตราสารให้เทรดมากกว่า 7,000 รายการ
สเปรดต่ำ ตั้งแต่ 0.2 pips
สเปรดต่ำ ตั้งแต่ 0.2 pips
การดำเนินการคำสั่งเทรดรวดเร็ว
การดำเนินการคำสั่งเทรดรวดเร็ว
สภาพคล่องสูงจากธนาคารระดับสูง
สภาพคล่องสูงจากธนาคารระดับสูง