CFD là công cụ phức tạp và đi kèm với nguy cơ cao mất tiền nhanh chóng do áp dụng đòn bẩy. Xin lưu ý rằng 69% tài khoản nhà đầu tư lẻ của chúng tôi thua lỗ khi giao dịch CFD. Quý khách nên cân nhắc xem liệu mình có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu mình có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ thua lỗ cao hay không.

Giao dịch Chuyên nghiệp

Thông tin về mức đòn bẩy dành cho Khách hàng chuyên nghiệp

Chúng tôi nhận thấy có những khách hàng có thể muốn đăng ký nâng cấp từ nhà đầu tư lẻ lên nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Xin vui lòng đọc kỹ thông tin sau và nếu quý khách cho rằng quý khách đủ điều kiện trở thành nhà giao dịch Chuyên nghiệp thì nhấp vào đường liên kết được cung cấp để hoàn thành quy trình nộp đơn xin nâng cấp.

Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) đã công bố quyết định thực hiện các biện pháp can thiệp bao gồm hạn chế đòn bẩy dành cho khách hàng lẻ ở các mức từ 30:1 đến 2:1, tùy theo mức độ biến động của tài sản đang được giao dịch. Hạn chót mà ESMA đưa ra cho việc thực hiện những thay đổi này là vào ngày 01 tháng 8 năm 2018.

Những hạn chế này sẽ không áp dụng cho khách hàng chuyên nghiệp. Mặc dù sẽ có tỷ lệ ký quỹ thấp hơn dành cho khách hàng chuyên nghiệp, điều quan trọng là cần phải lưu ý những rủi ro kèm theo việc này.

Những chế độ bảo vệ quý khách vẫn được hưởng

Tách biệt tiền của quý khách

LCG Limited (sau đây gọi là “LCG UK”) và LCG (Cyprus) Limited (sau đây gọi là “LCG CY”) sẽ giữ và duy trì số tiền bằng với giá trị tài khoản của quý khách cho mỗi tài khoản quý khách duy trì với chúng tôi trong một tài khoản ngân hàng tách biệt tiền của khách hàng.

Chương trình Bồi thường Dịch vụ Tài chính (FSCS)/Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư (ICF)

Với tư cách là một cá nhân, quý khách có đủ điều kiện hưởng chế độ bảo vệ FSCS lên đến 85,000 Bảng mà quý khách duy trì với chúng tôi nếu quý khách được đăng ký theo LCG UK.
protected.fscs.org.uk

Khoản đầu tư của quý khách được hưởng chế độ bảo vệ của Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư áp dụng cho các khoản đầu tư đủ điều kiện lên đến 20,000 Euro cho mỗi người, mỗi công ty, nếu quý khách được đăng ký theo LCG CY.
www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/

Dịch vụ Thanh tra Tài chính (FOS)

Với tư cách là một cá nhân (người tiêu dùng) và khách hàng của LCG UK, quý khách có thể sử dụng FOS nếu quý khách không hài lòng với kết quả của khiếu nại đối với chúng tôi.
www.financial-ombudsman.org.uk

Nếu cảm thấy khiếu nại của mình không được giải quyết thỏa đáng, quý khách có thể chuyển đơn khiếu nại của mình đến Thanh tra Tài chính của Cộng hoà Síp, nếu quý khách được đăng ký theo LCG CY
www.financialombudsman.gov.cy

Quyền yêu cầu chuyển sang một mục khác

Quý khách giữ quyền yêu cầu chuyển sang một mục khác vào bất kỳ lúc nào, ví dụ nếu quý khách muốn được hưởng cấp độ bảo vệ theo quy định cao hơn.

Những chế độ bảo vệ quý khách mất

Cảnh báo rủi ro

LCG UK và LCG CY sẽ không bắt buộc phải cung cấp cho quý khách những cảnh báo rủi ro hiện thời mà chúng tôi phải cung cấp cho khách hàng lẻ hoặc bất kỳ cảnh báo rủi ro tiêu chuẩn nào được áp dụng trong tương lai liên quan đến giao dịch trong các sản phẩm tài chính phức tạp.

Hạn chế đòn bẩy

LCG UK and LCG CY được yêu cầu giảm đòn bẩy từ 30:1 và 5:1 trên những sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho các khách hàng lẻ. Đòn bẩy cao hơn sẽ được cung cấp cho các khách hàng chuyên nghiệp muốn sử dụng và thua lỗ có thể vượt quá số tiền đầu tư

Bảo vệ số dư âm

Khách hàng lẻ sẽ được hưởng cơ chế Bảo vệ số dư âm mà đã được đưa ra bởi ESMA. Cơ chế này hiện đã sẵn có cho tất cả các khách hàng lẻ đăng ký với LCG CY. Tuy nhiên, cơ chế này sẽ không áp dụng cho khách hàng chuyên nghiệp.

Xử lý sự vụ

Một số quy tắc Xử lý sự vụ như thông tin liên lạc của khách hàng và trật tự khớp lệnh có thể khác với những gì cung cấp cho khách hàng lẻ. Khách hàng chuyên nghiệp cũng được dự kiến sẽ có một mức độ hiểu biết nhất định như vậy.