CFD là công cụ phức tạp và đi kèm với nguy cơ cao mất tiền nhanh chóng do áp dụng đòn bẩy. Xin lưu ý rằng 70% tài khoản nhà đầu tư lẻ của chúng tôi thua lỗ khi giao dịch CFD. Quý khách nên cân nhắc xem liệu mình có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu mình có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ thua lỗ cao hay không.

Thông tin về mức đòn bẩy dành cho Khách hàng chuyên nghiệp

LCG sử dụng công nghệ đòn bẩy linh hoạt cho cả hai nền tảng LCG Trader và MT4 platforms, tự động thay đổi theo trạng thái giao dịch của nhà đầu tư. Khi khối lượng giao dịch cho từng loại sản phẩm tăng, đòn bẩy sẽ giảm theo mức tương ứng.

⚠ Vui lòng lưu ý rằng, đối với khách hàng của LCG Limited (Cộng hòa Síp), đòn bẩy mặc định được cung cấp trong quá trình mở tài khoản là 1:50. Đòn bẩy tối đa được cung cấp cho mọi khách hàng tùy thuộc vào mức độ kinh nghiệm của họ trong giao dịch CFD. Điều này sẽ được đánh giá trong quá trình đăng ký.
Ngoại hối
Nhóm Ký Quỹ Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
Giá trị danh nghĩa bằng USD cho LCG Trader Lot MT4 Đòn bẩy Giá trị danh nghĩa bằng USD cho LCG Trader Lot MT4 Đòn bẩy Giá trị danh nghĩa bằng USD cho LCG Trader Lot MT4 Đòn bẩy Giá trị danh nghĩa bằng USD cho LCG Trader Lot MT4 Đòn bẩy
Cặp tiền chính 3,000,000 30 500 3,000,000 30 200 3,000,000 30 100 3,000,000 30 50
Cặp tiền phụ 2,000,000 20 200 2,000,000 20 100 2,000,000 20 50 2,000,000 20 25
Exotic 500,000 5 50 1,000,000 10 20 2,500,000 25 10 over 4,000,000 over 40 lots 5
Kim loại quý
Nhóm Ký Quỹ Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
Giá trị danh nghĩa bằng USD cho LCG Trader Lot MT4 Đòn bẩy Giá trị danh nghĩa bằng USD cho LCG Trader Lot MT4 Đòn bẩy Giá trị danh nghĩa bằng USD cho LCG Trader Lot MT4 Đòn bẩy Giá trị danh nghĩa bằng USD cho LCG Trader Lot MT4 Đòn bẩy
Gold 500,000 5 200 1,500,000 10 50 3,000,000 25 20 over 5,000,000 over 40 lots 10
Silver 500,000 5 100 1,500,000 15 50 3,000,000 30 12.5 over 5,000,000 over 50 lots 8

Thông số này được tính trên mỗi cặp tiền, bởi vậy đòn bẩy được tính cho từng sản phẩm giao dịch. Ví dụ, nếu nhà đầu tư thực hiện mua 400 lots cặp GBPUSD, sau đó tiếp tục giao dịch cặp USDCHF, thì khi đó kỹ quỹ của cặp USDCHF sẽ không anh hưởng tới vị trí của cặp GBPUSD đã giao dịch.

Mỗi cặp tiền/ công cụ được tính toán dựa trên các "nhóm ký quỹ" khác biệt. Đòn bẩy được tính toán dựa trên các thông số đặc biệt và phân lớp cho mỗi nhóm này.

Quý khách có thể tìm được thông tin về mức ký quỹ của từng nhóm sản phẩm và các mức đòn bẩy như trên bảng.

LCG trader tính toán dựa trên khối lượng giao dịch theo USD, trong khi MT4 tính toán dựa trên đơn vị lot giao dịch.

Khách hàng có thể tìm thông tin ký quỹ cho từng sản phẩm trong bảng "Spread và chi phí" cho mỗi thị trường.

Trách nhiệm giao dịch: Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) kèm theo mức rủi ro cao đối với vốn của quý khách và có thể dẫn đến thua lỗ. Trước khi quyết định giao dịch, quý khách cần đảm bảo quý khách hiểu rõ những rủi ro liên quan đến mục tiêu đầu tư và mức độ kinh nghiệm của mình. Kết quả giao dịch CFD trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy cho kết quả trong tương lai. CFD là công cụ phức tạp và đi kèm với nguy cơ cao mất tiền nhanh chóng do áp dụng đòn bẩy. Xin lưu ý rằng 80% tài khoản nhà đầu tư lẻ của chúng tôi thua lỗ khi giao dịch CFD. Quý khách nên cân nhắc xem liệu mình có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu mình có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ thua lỗ cao hay không. Vui lòng đọc kỹ Cảnh báo Rủi ro có liên quan được đăng tải tại đây Tài liệu Pháp lý.

LCG Limited (LCG) là công ty đăng ký tại Anh Quốc và Wales với giấy phép số: 3218125. LCG được ủy quyền và quản lý bởi Financial Conduct Authority (FCA) với giấy phép số: 182110. Địa chỉ đăng ký của LCG và LCG : 80 Cheapside, London EC2V 6EE.

Trang web www.lcg.com được điều hành bởi LCG.

Chỉ số
Nhóm Ký Quỹ Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
Giá trị danh nghĩa bằng USD Đòn bẩy Giá trị danh nghĩa bằng USD Đòn bẩy Giá trị danh nghĩa bằng USD Đòn bẩy Giá trị danh nghĩa bằng USD Đòn bẩy
Top Level 1,000,000 500 3,000,000 200 6,000,000 33 over 10,000,000 20