CFD là công cụ phức tạp và đi kèm với nguy cơ cao mất tiền nhanh chóng do áp dụng đòn bẩy. Xin lưu ý rằng 70% tài khoản nhà đầu tư lẻ của chúng tôi thua lỗ khi giao dịch CFD. Quý khách nên cân nhắc xem liệu mình có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu mình có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ thua lỗ cao hay không.

PRIIPs key information documents

Under MiFID II, a new Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) Regulation comes into effect on 1st January 2018 which requires financial product “manufacturers” to produce Key Information Documents (KIDs) for each product they produce describing the key features, costs, risks and rewards. These documents aim to help you to better understand the nature, risks, costs and potential gains and losses associated with trading our products.